Civil Nap Balassagyarmaton – fórum a civil szervezeteknek

A Balassagyarmati Törvényszék az általa nyilvántartott civil szervezetek részére „A civil szervezetek új Ptk.-val kapcsolatos kötelezettségei” címmel 2016. március 8-án 10:00 órai kezdettel Civil Napot tartott.

Az előadás keretében a résztvevők megismerhették a a 2014. március 15. napján hatályba lépett, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek az egyesületekre, alapítványokra vonatkozó rendelkezéseit, a létesítő okiratok kötelező tartalmi elemeit, a létesítő okiratok módosításának főbb anyagi jogi és eljárásjogi szabályait, továbbá a változásbejegyzési kérelmek kitöltésével kapcsolatos hasznos tudnivalókat.

A résztvevők az előadást követően szabadon felvethették a civil szervezetekkel kapcsolatos jogalkalmazási problémáikat.

Az előadás moderátoraként Kunné dr. Sándor Krisztina, a Balassagyarmati Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának vezetője vett részt, míg a téma előadója dr. Márton Éva törvényszéki titkár volt.

Balassagyarmat, 2016. március 9.