Civil szakmai nap Székesfehérváron

A Székesfehérvári Törvényszék „Törvényházi szeminárium” című jogi felvilágosító, tájékoztató rendezvénysorozata keretében központi épületének Dísztermében 2015. november 25-én 10,00 órai kezdettel már harmadik alkalommal tartott civil szakmai napot.
A törvényszék igazgatási és szakmai vezetésének nevében dr. Gelencsér Józsefné kollégiumvezető-helyettes köszöntötte a megye minden részéből érkezett civil szervezeti vezetőket és az ügyvédi kar nagy számban megjelent képviselőit.
 
Megnyitójában hangsúlyozta, hogy az új Ptk. által megkövetelt változások miatt a 2016. március 15-i törvényi határidő lejártáig komoly feladat hárul a civil szervezetekre és képviselőikre, akiket a bíróság e rendezvénnyel is igyekszik segíteni feladataik eredményes ellátásában.
A több mint száz fős hallgatóság előtt tartott előadásában dr. Kollárné dr. Varga Beáta bírósági titkár tájékoztatta a résztvevőket a létesítő okiratoknak az új Ptk. hatályba lépése miatti kötelező módosításával összefüggő gyakorlati kérdésekről és az ezzel kapcsolatos változás-bejegyzési kérelmek előterjesztésének választható módjairól, a módosítás elmulasztásának következményeiről. Felhívta a hallgatóság figyelmét az eddig benyújtott létesítő okiratok gyakori hibáira és kitért az új Ptk. nyomán eddig kialakult bírósági gyakorlatra és az ítélőtáblák iránymutató döntéseire is.
 
Tájékoztatta az érdeklődőket az éves beszámolási kötelezettség teljesítésének szabályairól és a beszámolási kötelezettség elmulasztásának jogi következményeiről. Külön felhívta a figyelmet az új jogi környezetben tovább működni már nem kívánó civil szervezetek jogszerű megszüntetésének szabályaira és a végelszámolással kapcsolatos gyakorlati tennivalókra is.
 
Székesfehérvár, 2015. november 27.