Civil szervezetekkel kapcsolatos szakmai tanácskozás a Szegedi Törvényszéken

A Szegedi Törvényszék 2015. január 23-án a jogászi hivatásrendek képviselőinek részvételével tartott a civil szervezetekkel kapcsolatos nemperes eljárások témakörében, az ügyszakban felmerült gyakorlati tapasztalatok megvitatása érdekében szakmai tanácskozást.
 
 
Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a törvényszék elnöke köszöntötte a Csongrád Megyei Főügyészség és a Szegedi Ügyvédi Kamara megjelent képviselőit és elmondta, hogy az ügyszak megváltozott jogi környezete hívta életre a rendezvényt, amelynek létjogosultsága a megjelentek várakozásokon felüli létszámával is igazolást nyert.
 
Dr. Lakatos Péter, a Szegedi Törvényszék csoportvezető bírája előadásában ismertette a 2014. évi ügyteher-adatok változását, bemutatta az ezzel összefüggésben a Szegedi Törvényszék elnöke által elrendelt személyzeti rendelkezéseket. Áttekintést adott az ügyszakban alkalmazandó jogszabályok kapcsán kialakított bírói gyakorlatról, így többek között a Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek diszpozitivitásáról, kógenciájáról. Továbbá bemutatta az ügyfelek támogatása céljából elkészített ügyféltájékoztatók elérhetőségét (www.birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/tajekoztatasok-figyelmeztetesek-lenyeges_joghatasok)  és a 2015. január 1-jétől működő Civil Integrált Információs Rendszer (CIIR) főbb jellemzőit.
 
Ezt követően a Szegedi Ügyvédi Kamara tagjai által előzetesen megküldött kérdések kapcsán az ügyszakban dolgozó bírósági titkárok ismertették a törvényszék álláspontját, majd a konzultáció alkalmával szakmai eszmecsere valósult meg.
 
A tanácskozás lehetőséget biztosított a szakmai párbeszédre, amelyből valamennyi megjelent jogászi hivatásrend képviselője profitálhatott és az álláspontok megismerése, megértése, illetve közelítése útján végső soron az ügyfelek érdekét szolgálta.
 
További képek ITT.
 
Szeged, 2015. január 27.