Civilisztikai jogterületet érintő perszimulációs gyakorlati napot tartottak a Szolnoki Törvényszéken

2014. május 23-án, a gyakorlati nap során négy „ügyben” került sor „tárgyalás” tartására. Az egyes ügyekben fogalmazók és titkárok voltak a „bírák”, az ő feladatuk volt a tárgyalás megtartása, a tárgyalásvezetés, a felmerülő eljárási jellegű problémák megoldása.
Az egyéb perbeli szerepek ellátása a fogalmazókra és titkárokra hárult, de hivatásos bírák, tisztviselők is nagyobb számban közreműködtek. Az informatikai osztályvezető pedig olyan újságírót személyesített meg, aki vitatható módon akart a tárgyalásról kép- és hangfelvételt készíteni.

A tárgyalások sikeresen befejeződtek, a résztvevők - bírák és egyéb perbeli szereplők - tevékenységének elemzése dr. Rimaszombati Éva törvényszéki bírónőnek, a rendezvény főszervezőjének az irányításával közösen történt meg.

A tárgyalásokon érdemben közreműködő 21 fő – fogalmazók, titkárok, bírák – a képzési programba illeszkedő gyakorlatot hasznosnak, és megismétlendőnek találták, amellyel a résztvevő hallgatóság egyetértett.

A megszerzett tapasztalatokat a következő hasonló jellegű képzések során hasznosítjuk, és beépítjük azok megszervezésébe és lebonyolításába. Egyben „várjuk” az új fogalmazók és titkárok törvényszékre kerülését, hogy minél szélesebb körű legyen a részvétel, és azokon belül nagy arányú a – most hiányzó – kezdő, fiatal fogalmazók és titkárok száma.

Szolnok, 2014. május 27.