Consilium Peritorum az Országos Bírósági Hivatalban

A bíráknak és a bírósági vezetőknek nemcsak szakmailag, hanem emberileg is példaként kell állniuk a fiatal generáció előtt – fogalmazott ünnepi köszöntőjében dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Consilium Peritorum című rendezvényen, melyen a pályakezdő bírákat, bírósági titkárokat és fogalmazókat köszöntötték. Dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese arról beszélt, hogy a bírói hivatás nemzedékek kézfogása kell, hogy legyen, ahol az idősebb generáció a fiatalabbnak átadja a tapasztalatát, tudását.
 
Az Országos Bírósági Hivatal december 11-12-én tartotta a Consilium Peritorum című rendezvényét az ország különböző részeiből érkező, - a megelőző évben kinevezett bírák, bírósági fogalmazók, és bírósági titkárok köszöntésére. A Consilium Peritorum – melyet 2014-ben hagyományteremtő jelleggel hívtak életre - célja, hogy a meghívottak megismerjék a bírósági vezetőket, tapasztalatokat szerezzenek, ötleteket, tanácsokat kapjanak szakmai fejlődésük érdekében az igazságszolgáltatásban meghatározó szerepet betöltő kollégáktól, illetve, hogy egymással is közvetlenebb kapcsolatot alakítsanak ki  
 
Dr. Handó Tünde (képünkön), az Országos Bírósági Hivatal elnöke ünnepi köszöntőjében a fejlődés fontosságát, a fiatal generáció tanítását hangsúlyozta. Mint mondta, valamennyien egy-egy közösség tagjai vagyunk, és a bírósági szervezet, mint közösség is azáltal fejlődik, ha tagjai fejlődnek és társaikat is segítik ebben. A saját útját mindenkinek magának kell megtalálnia, de fontos, hogy eközben olyan társak legyenek körülöttünk, akik támogatnak, ha kell, segítenek, és megdicsérnek. A jelenlévők számára az útkeresés még friss élmény, ezért az OBH elnöke arra kérte a bírósági vezetőket és az idősebb bírákat, hogy mesterként tekintsenek magukra, akik segítik az utánuk jövő generációt a bírósági szervezetben előttük álló úton. A fogalmazóktól, titkároktól és a pályakezdő bíráktól pedig azt kérte, hogy legyenek nyitottak, igyekezzenek mindenből tanulni, legyenek majd ők is tanítói a jövőnek. - Nagyon fontos, hogy a hétköznapok ne morzsolják fel ennek a hivatásrendnek az emelkedettségét, azt az elhivatottságot és azt az elkötelezettséget, amelyet valamennyien érzünk a munkánk során, és amiért bizalommal tekinthetnek ránk az emberek, akik tőlünk várják az igazság szolgáltatását – fogalmazott dr. Handó Tünde.
 
Dr. Kónya István (képünkön), a Kúria elnökhelyettese ünnepi beszédében megemlítette, hogy a tanulóidő a bírói pálya végéig tart. Az elméleti anyag megszerzése után a bírói hivatással való ismerkedés következik, ami a mesterfogások elsajátítást, egyfajta új szemléletmódot jelent. Maga a bírói hivatás életmód, amely mindezek ismeretét feltételezi. Bírónak lenni sokkal többet jelent a puszta szakmai, tárgyi tudásnál. A tapasztalatot, a gyakorlatot az idősebb kollégáktól lehet elsajátítani, de amit a bírónak magának kell megismerni, azt semmi más nem pótolja.  -A bírónak ismernie kell az életet, a jogot, az élethelyzeteket, melyek megoldására nap, mint nap vállalkozik. Miként az orvos a testi sebeket gyógyítja, úgy a bíró a társadalmi viszonyokban felmerült konfliktusokat kezeli, egyéni sorsokat igazít hozzá – fogalmazott dr. Kónya István. Mint mondta, a bíró véleményformáló ember, akinek minden élethelyzetben, minden szituációban példamutatónak kell lennie a társadalom számára. A bírói hivatás nemzedékek kézfogása kell, hogy legyen, ahol az idősebb generáció a fiatalabbnak átadja a tapasztalatát, tudását és azokat a mesterségbeli fogásokat, amely a bíró mindennapi munkáját kiteljesíti, megkönnyíti. Kitért arra, hogy több bírói is annak idején egy más rendszerben lépett a bírói pályára, de bírói tisztességükkel szakmai tudásukkal, megkérdőjelezhetetlen döntéseikkel bizonyították, hogy bírónak kenni maga a függetlenség, a tudás, a tudomány, az ember tisztelete, a tudás és a tudomány szolgálata.
A Kúria elnökhelyettese szerint a bíró magatartásának alapja a közjóért végezett tevékenység és az ezért érzett felelősség, az ember tisztelete és az igazság szolgálata. Bírónak lenni több, mint jogszolgáltatást végezni. Arra kérte a fiatal generációt, hogy a mindennapi ítélkező munkájukban, amikor az alkalmazott jog művelésével szolgáltatnak jogot, ne mondjanak le arról az igényükről, hogy ezen keresztül igazságot szolgáltatnak, és igazságot tesznek. A bíró ugyanis az önálló államhatalmi ágként elismert, hierarchikusan felépített hivatásrend magasztos célkitűzését, az igazságot kell, hogy szolgáltassa. Ez a törekvése évezredek óta változatlan. Aki ezt a hivatást választja, annak feltétlenül kell szeretnie az igazságot, ne ismerjen fáradtságot, és nem engedheti meg magának azt sem, hogy adott esetben az asztalán tornyosuló irathalmaz elvegye a kedvét. A hivatás szeretete segíthet át ezeken a nehézségeken – mondta dr. Kónya István. 
 
Bicskei Ferenc, az Országos Bírói Tanács soros elnöke a fiatalokat köszöntve úgy fogalmazott, hogy a sikeres ember az idő alatt halad előre, amit a többiek elpazarolnak. A jelenlévők az előbbiekhez tartoznak. Mint mondta, fontos, hogy szeressék a bírósági munkát, és legyenek büszkék arra, hogy a bírósági szervezethez tartoznak. Feleljenek meg az elvárásoknak és dolgozzanak azért, hogy a bírósági szervezet megítélése is jobb, jó legyen. 
 
 
Az ünnepi beszédeket követően dr. Handó Tünde, dr. Kónya István és dr. Bicskei Ferenc köszöntötte a leköszönő bírósági vezetőket, majd emléklapokat adtak át az újonnan kinevezett bíráknak és bírósági titkároknak. 
 
 
A Consilium Peritorum a  Mailáth György tudományos pályázat díjátadó ünnepségével zárult, ahol  pályázat nyertesei vehették át a díjaikat. 
 
A rendezvény első napján, pénteken dr. Gyarmathy Judit, az OBH elnökhelyettese köszöntötte az igazságszolgáltatási szervezetbe frissen belépő fogalmazókat, majd dr. Ribai Csillával, az OBH elnökhelyettesével átadták számukra az emléklapokat.
Dr. Magyar Károly, a Zalaegerszegi Törvényszék tanácselnöke ünnepi beszédében azt mondta a jelenlévőknek: helyesen döntöttek, amikor megpályázták a fogalmazói állást, mert a bírói hivatás egész embert kíván, jó és teljes életet biztosít. A bírónak egyebek mellett határozottnak, bátornak és függetlennek kell lennie, s függetlenség legerősebb garanciája magának a bírónak a lelkiismerete és eskütartó magatartása.
 
 
Budapest, 2015. december 12.