A Csongrádi Járásbíróságon folytatódik a Nyitott Bíróság program

A Csongrádi Járásbíróság a közelmúltban történt jogszabályváltozásokra is tekintettel felajánlotta a csongrádi és szentesi általános iskoláknak, hogy a 12 és 14 év közötti diákjaik - életkori sajátosságaik figyelembevételével - vegyenek részt a középiskolások körében nagy népszerűségnek örvendő Nyitott Bíróság programban. Az általános iskolák örömmel fogadták a lehetőséget, hiszen véleményük szerint is kiemelten fontos, hogy megakadályozzuk a felnövekvő generáció bűncselekmények áldozatává, illetőleg elkövetőjévé válását.
 
2015 májusában a Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium és a Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola összesen három osztályában tartott osztályfőnöki órát Badóné dr. Murányi Edit, a Csongrádi Járásbíróság elnöke. Az interaktív beszélgetés keretében a tanulók megismerkedhettek a bíróság államhatalmi ágak között elfoglalt helyével és szerepével, a bíróság szervezetével, működésével, kialakulásának történetével, illetőleg más szervezetektől való elkülönítésének gyakorlati kérdéseivel. Elnök asszony különös hangsúlyt fektetett arra, hogy a diákok figyelmét felhívja bizonyos bűncselekmények vonatkozásában fennálló korai büntethetőségükre, ennek érdekében a Büntető Törvénykönyv különös részi tényállásai közül az őket leginkább érintő bűncselekményekkel ismertette meg őket alaposabban.
 
Mindezeken felül a Csongrádi Járásbíróság nem csupán az általános iskolák tanulóinak, hanem a középiskolás diákoknak is kínál programokat. Május hónapban a csongrádi Batsányi János Gimnázium 20 fős diákcsoportja vett részt egy büntetőügy tárgyalásán, amelyhez hasonló események havi rendszerességgel kerülnek megszervezésre a Csongrádi Járásbíróságon.
 
Szeged, 2015. május 21.