A Debreceni Ítélőtábla bíráinak a Fővárosi Ítélőtáblára való kirendeléséről

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke 59/2014. (II.11.) OBHE. számú határozatában a Debreceni Ítélőtábla bíráit 2014. március 1. napjától 2015. június 30. napjáig terjedő időtartamra a Fővárosi Ítélőtáblára kirendelte, a Fővárosi Ítélőtáblán megmutatkozó magas ügyérkezésből eredő ítélkezési feladatok részbeni megosztása, az ítélkezés időszerűségének biztosítása érdekében.

Ennek megfelelően - 2014. március 1-től 2015. június 30-ig - a Fővárosi Ítélőtábla illetékességi körébe tartozó, és 2014. március 1. napját követően érkezett első 100 polgári és gazdasági, valamint első 60 büntető peres ügyben a Debreceni Ítélőtábla bírái járnak el, ide nem értve a sajtó-helyreigazítás iránti, a szerzői- és iparjogvédelmi ügyeket, továbbá azokat a polgári peres ügyeket, melyekben a Fővárosi Ítélőtábla korábban részítéletet, vagy közbenső ítéletet hozott, továbbá a büntető ügyek közül a katonai büntető ügyeket. A tartalmi összefüggésekre figyelemmel a megküldött büntető peres ügyekhez kapcsolódó nemperes ügyekben ugyancsak a Debreceni Ítélőtábla bírái járnak el.

Budapest, 2014. március 12.