A Debreceni Ítélőtáblán ülésezett a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának Tanácsa és a Társadalmi Tanács

Először tartotta ülését a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának Tanácsa és a régió vezető jogászait, illetve egyetemi szakembereit tömörítő Társadalmi Tanács 2013.11.08 -án a Debreceni Ítélőtáblán.

Dr. Balla Lajos a Debreceni Ítélőtábla és a Társadalmi Tanács elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a jogi karok működése erős versenyhelyzetben zajlik, ezért a Társadalmi Tanács működésének legfontosabb célja, hogy a képzési profilhoz illeszkedő szakmai szervezetek véleményt nyilváníthassanak, javaslatokat fogalmazzanak meg, ezzel segítsék a képzések munkaerő-piaci igényekhez való igazodását.

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor kiemelte: a Debreceni Egyetem az ELTE után a 2. legnagyobb felsőoktatási intézmény hazánkban 15 karával és 40000 hallgatójával.  Hagyományosan jó a kapcsolatot alakítottak ki a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a piaci viszonyokhoz való alkalmazkodás érdekében kiemelt szerepet kap az intézmények együttműködése.

Prof. Dr. Szabadfalvi József, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja elmondta, a kormányzati szándék hatására csökkent az érdeklődés a jogi képzés iránt. 2013-ban 30%-kal kevesebb hallgató kezdte meg tanulmányait a karon. Alkalmazkodva a megváltozott igényekhez, a jogi kar új képzéseket indít 2014-ben. Piacképes, modern, Magyarországon új, európai és nemzetközi üzleti jog, angol nyelvű mesterképzést, illetve új szakként, szintén mesterképzésben jogvédelmi szakértők képzését tervezik.

A szakmai tanácskozás zárásaként a szakemberek megállapodtak abban, hogy az egyetem rektorának részvételével, tanévenként egy alkalommal a DE Állam-és Jogtudományi Karának Tanácsa és a Társadalmi Tanács a Debreceni Ítélőtáblán tartja ülését. A DE ÁJK Társadalmi Tanácsa egyhangúlag elfogadta Prof. Dr. Szabadfalvi József dékán és munkatársai tájékoztatóját a jogi kar 2013/2014-es tanévével kapcsolatban.

Debrecen, 2013. november 11.