A Debreceni Ítélőtáblán ülésezett a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának Tanácsa és a Társadalmi Tanács

Immár másodszor tartotta ülését a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának Tanácsa és a régió vezető jogászait, illetve egyetemi szakembereit tömörítő Társadalmi Tanács a Debreceni Ítélőtáblán. Dr. Balla Lajos a Debreceni Ítélőtábla és a Társadalmi Tanács elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, a Társadalmi Tanács működésének legfontosabb célja, hogy a képzési profilhoz illeszkedő szakmai szervezetek véleményt nyilváníthassanak, javaslatokat fogalmazzanak meg, ezzel segítsék a képzések munkaerő-piaci igényekhez való igazodását. A gazdasági életben is egyre nagyobb szerepet kapnak a jogi ismeretek. A jogi buktatók elkerülésével pénzt takaríthat meg a gazdaság. Ezért is fontos lehet a speciális jogi képzés beindítása az agrárképzésben.

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor kiemelte: 2013/2014-ben megváltozott az egyetem struktúrája. Debrecen innovációs stratégiájában nagy mértékben támaszkodik a Debreceni Egyetemre. A 2014/2015-ös tanévben az egészségiparra és az élelmiszeriparra fókuszálnak, az egyetem külkapcsolataival is segíti ezt a két területet. Az erős innovációs tevékenységnek köszönhetően eljuthat az intézmény oda, hogy kevésbé fog függni az állami támogatástól.

Prof. Dr. Szabadfalvi József, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja bemutatta a Társadalmi Tanács két új tagját: Dr. Nyakó Zsuzsannát, a Nyíregyházi Törvényszék elnökét és Kissné dr. Szabó Juditot, a Szolnoki Törvényszék elnökét. Az új tanévvel kapcsolatban hozzátette: idén 40%-kal több hallgató kezdte meg tanulmányait a jogi karon a tavalyihoz képest. Szeptembertől mentorprogramot indítanak, melynek során doktorandus hallgatók segítik az elsőéveseket. A jogi kar a Debreceni Egyetem centenáriumának jegyében nemzetközi konferenciákat szervez, illetve a legjelentősebb tudományos művekből reprezentatív kötetek kiadását tervezi. Prof. Dr. Nagy János rektorhelyettes örömmel üdvözölte az agrárképzésben a jogi ismeretek bevezetésének lehetőségét. Tájékoztatójában kifejtette ma Magyarországon felértékelődtek pl. a termőföldekkel kapcsolatos jogviszonyok, az Európai Unión belül a közös agrárpolitikával, az agár környezeti joggal és az élelmiszerjoggal kapcsolatos kérdések. A DE ÁJK Társadalmi Tanácsa elfogadta és egyetértett az elhangzottakkal. Ugyanakkor támogatta a rektorhelyettes kezdeményezését az agrár-jogi oktatás beindításáról. A tanácskozás végén a Debreceni Egyetem rektora, a Debreceni Ítélőtábla elnöke és a Debreceni Törvényszék elnöke együttműködési megállapodást írt alá annak érdekében, hogy a Társadalmi Tanács nem csak a jogi képzéshez, hanem az egyetem teljes működéséhez segítséget nyújtson.

Debrecen, 2014. október 6.