A Debreceni Törvényszék egy egyedülóálló baleset-megelőzési programban

A Debreceni Törvényszék is bekapcsolódott egy Közép-Európában is egyedülálló baleset-megelőzési programba, amelynek kivitelezője a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya. Az előadás-sorozat egyik állandó „szereplője” dr. Tóth Ildikó, a Debreceni Törvényszék elnökhelyettese.
 
A Törés-Pont díszelőadását 2013. május 15-én rendezték meg Debrecenben - két debreceni, az Ady Endre és a Fazekas Mihály Gimnázium egy-egy 10. évfolyamos osztálya részvételével. Az előadáson jelen volt Schváb Zoltán az NFM közlekedésért felelős helyettes államtitkára, Győri Gyula a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke, Óberling József az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője, Kiss Csaba, az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságának főtitkára, PauszFerenc a GRSP Magyarország - Partnerség a Közlekedésért Egyesület ügyvezetőigazgatója, Gyurosovics József Hajdú-Bihar megye rendőrfőkapitánya, Kahler Ilona a Debreceni Törvényszék elnöke, de részt vettek a díszelőadáson az ügyészség,a rendőrség, a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem helyi vezetői mellett azORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságának tagjai is.
 
A Törés-Pont kifejezettena középiskolás korosztályt, a 16-17éves fiatalokat célozza meg és az Egyesült Királyság valamint Németország utánMagyarországon, Hajdú-Bihar megyében indult el elsőként.
Az eredeti, angliaiprogramot 2006-ban indították el „Crash Course” néven. Lényege, hogy abalesetekkel kapcsolatban érintett szervezetek képviselői személyesélményeikről beszélnek a középiskolás diákoknak. Előzménye az volt, hogy2004-ben az egy millió lakosú Staffordshire megyében 464 személy vesztetteéletét közúti balesetben. A halálos balesetek 40%-a 16-25 év közötti fiatalokatérintett. A teátrális elemeket felvonultató Crash Course csapata egy rendőrből,egy tűzoltóból, egy mentősből, egy áldozatvédelmi egyesület képviselőjéből(áldozat vagy áldozat családtagja), illetve egy halottkémből áll. A programelindítása után két évvel Staffordshiremegyében 50%-kal csökkent a halálos balesetek száma, a környező megyékbenugyanakkor csak mérsékelt csökkenést tudtak elérni.
Az Országos Rendőr-főkapitányságKözlekedésrendészeti Főosztálya, az Autópálya-felügyeleti és BalesetmegelőzésiOsztály szervezésében tavaly nyáron járt egy delegáció azÉszak-Rajna-Vesztfália Tartomány Rendőrségének vendégeként Köln, illetve Neussvárosában – itt ismerkedtek meg a résztvevők a program német változatával.Németországban hatalmas szakmai és politikai támogatás övezi a programot: atartományi belügyminiszter - miután részt vett egy előadáson - elrendelte, hogyaz összes iskola 10. és 11. osztályos diákjának látnia kell. A tanulmányúton aHajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság is képviseltette magát. A németországitanulmányutat követően az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője aHajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályát jelölteki a „Crash Course” program magyarországi megvalósítójának.
 
A projekt hazai neve: TÖRÉS-PONT, mottója: „Abaleseteket emberek okozzák.”
 
A program a fiatal járművezetők mellett azutasként utazó fiatalokat célozza meg. A projekt törekvése, hogy a fiatalok ismerjék meg a balesetekelkerülésére szolgáló lehetőségeiket; fokozottabban ismerjék fel akockázatokat; képesek legyenek realisztikusan értékelni a baleseteket; ismerjékfel a korosztályukra jellemző baleseti kockázatokat; tudjanak helyesen reagálnimások veszélyes magatartására; képesek legyenek megállítani azokat, akikkockázatosan viselkednek – és tudjanak tanulni mások hibájából. A módszerlényege, hogy az előadás erős érzelmeket ébresszen a fiatalokban. A diákokatberendezett színpad fogadja a helyszíneléshez kapcsolódó eszközökkel, vállfákraakasztott egyenruhákkal. Az előadók személyes történeteit baleseti képekkel,videókkal egészítik ki, ezzel is fokozva az érzelmi ráhatást. A történetekdebreceni vagy környékbeli balesetekről szólnak, a Törés-Pont filmjéből pedig atragédiák tizenéves túlélőinek vallomásait ismerhetik meg a tinédzserek. Aképekben és videókban rejlő üzenetek gondolkodásra sarkallják a fiatalokat, formáljákhozzáállásukat, személyiségüket. Nagyon lenyűgözi őket az előadás, amely méghetekkel később is beszédtéma az iskolai folyosókon.
 
A „Törés-Pont”program magyarországi csapatát a rendőr, a tűzoltó és a mentős mellettegyedülálló módon egy bíró, egy motoros és egy pszichológus egészíti ki. Acsapat tagjai: Dr. Tóth Ildikó, a Debreceni Törvényszék elnökhelyettese; BéresRita tű. hadnagy, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság krízisintervencióval foglalkozó pszichológusa; Moldovány Attila tű. főtörzszászlós, aHajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyeletese; Horváth Istvánbajtárs, az Országos Mentőszolgálat Debreceni Mentőállomás mentő szakápolója;Suba István r. főhadnagy, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányságKözlekedésrendészeti Osztályának kiemelt főelőadója, a Hajdú-Bihar MegyeiBalesetmegelőzési Bizottság titkára valamint a Hajdú-Bihari MotorosokEgyesületének tagjai. A filmet a Made in.hu Produkciós Iroda készítette. Aprogramot a Debreceni Egyetem hallgatói is segítik, közreműködésükkel tudományoskutatás is készül, amely arra mutat rá, hogy milyen hatást sikerült elérni afiatalok tudatformálása terén.
 
Debrecenben bő másfél hónappal ezelőtt, 2013márciusában volt az első előadás. A díszelőadástmegelőző hetekben már 7 középiskola mintegy 750 diákja vett részt a programon.A Törés-Pontot a közelmúltban megnézték a vidéki kapitányságok vezetői is, akikazt szeretnék, ha az előadás valamennyi hajdú-bihari középiskola diákja számáramihamarabb elérhető lenne.

Debrecen, 2013. május 15.