Diákköri látogatás a Szegedi Törvényszéken

A Szegedi Törvényszék kiemelten fontosnak tartja a jövő jogászgeneráció képzését és az abban való közreműködést, ekként 2016. november 9. napján a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete keretein belül működő Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi és Családjogi Tudományos Diákkör előzetes megkeresése alapján épületlátogatással egybekötött programot szervezett.
 
A rendezvény résztvevőit dr. Vágvölgyi Adrienn, a Szegedi Járásbíróság bírósági fogalmazója köszöntötte, majd a törvényszéki épületet és annak részletes történetét mutatta be. A törvényszéki séta során a hallgatók bejárhatták a teljes épületet és a Szegedi Törvényszéken 2014. óta működő mediációs és gyermekmeghallgató szobákat is megtekinthették.
Az épületsétát követően dr. Farkas Mihály, a Szegedi Törvényszék bírósági ügyintézője tartott ismertető előadást a bírósági fogalmazói felvételi eljárásról, a bírósági fogalmazók feladatairól, valamint a fogalmazóképzés jelentőségéről és előnyeiről.
 
Dr. Vida-Sós Tünde, a Szegedi Járásbíróság bírája a bírósági titkári létszakaszról, a bírói életpályáról és a bírói hivatás rejtelmeiről beszélt. Kitért a bíróra háruló felelősség kérdésére és bemutatta a bírák mindennapi feladatait, biztatta továbbá a hallgatókat arra, hogy ezen szép és nemes hivatást válasszák. A közel másfél órás program záróakkordjaként a résztvevők megtekinthették a Szegedi Törvényszék irattárként funkcionáló pincehelyiségeit, lehetőségük nyílt továbbá felmerülő kérdéseik megfogalmazására is.
 
Szeged, 2016. november 10.