Diákok a Tatai Járásbíróságon a Nyitott Bíróság program keretében

2015. január 20. napján a „Nyitott bíróság” program keretén belül a tatai Vaszary János Általános Iskola nyolcadik évfolyamának egyik osztálya tekintette meg a 8 óra 30 perctől kezdődő tárgyalást, a Tatai Járásbíróságon, mely fiatalkorú vádlott ellen önkényuralmi jelkép használatának vétsége és falfirka elhelyezésével elkövetett rongálás vétsége miatt volt folyamatban.
 
A tényállás szerint a fiatalkorú vádlott ittas állapotban horogkeresztet, „SS”, „NS” feliratot festett festékszóró spray-vel a település vasútállomásán a peron, a kerékpárút, az általános iskola és a polgármesteri hivatal udvarának díszburkolatára.

A sértett önkormányzatok káruk megtérítése érdekében polgári jogi igényt nem terjesztettek elő. A tárgyaláson 29 diák vett részt osztályfőnökükkel együtt. A bíróság a büntetlen előéletű vádlottat önkényuralmi jelkép használatának vétsége és 2 rendbeli rongálás vétsége miatt halmazati büntetésül 10 hó fiatalkorúak fogháza végrehajtási fokozatú szabadságvesztés büntetésre ítélte, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette, megállapította, hogy a fiatalkorú vádlott a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje alatt pártfogó felügyelet alatt áll. Külön magatartási szabályként előírta, hogy a fiatalkorú vádlott a holokauszt témakörében olvasson el legalább három irodalmi, illetve történelmi tárgyú könyvet és abból készítsen olvasónaplót. Emellett kötelezte a felmerült bűnügyi költség megfizetésére. Az ítélet a kihirdetés napján jogerőre emelkedett.

A diákok a tárgyalást fegyelmezetten hallgatták végig, majd osztályfőnöki óra keretében beszélték meg a tárgyalás tapasztalatait. A visszajelzések szerint az utóbb véleményt nyilvánító 24 diák közül 20 igazságosnak nevezte a döntést, 3 tanuló enyhének találta azt (szerintük börtönbe kellene zárni a vádlottat), 1 tanuló pedig szigorúnak tartotta az ítéletet, mondván, hogy „kevesebb” büntetés is elég, mert a vádlott megbánta tettét.

Tanulságként többen megfogalmazták az alkoholfogyasztás és a graffitizés következményeit, az általuk nem ismert szimbólumok használatának végiggondolását, a rossz társaságba kerülés veszélyeit és általában a tettek következményeinek, a bűncselekmény elkövetésének büntetésbe torkolló következményének felismerését. A 14 éves tanulók figyelemre méltó véleményeket fogalmaztak meg: „A törvényeket fiatalon is be kell tartani.”, „Ne tegyünk olyan dolgot, amit később megbánnánk.”, „Ne tegyünk kárt.”, „Nem szabad tönkretenni a közterületet”. Egy tanuló jelezte, hogy tetszett neki, hogy az állam a vádlott részére védőt rendelt ki.
Nagy sikert aratott körükben a külön magatartási szabály előírása, 8 tanuló kiemelte, hogy nagyon hasznosnak tartja, hogy könyv olvasására és olvasónapló készítésére kötelezte a bíróság a vádlottat, hogy átlássa tette súlyosságát.

A visszajelzést adó diákok közül egynek az ügyvédi, egynek az ügyészi és háromnak a bírói hivatás keltette fel az érdeklődését, bár az utóbbiak megjegyezték, hogy nehéz, fárasztó és felelősségteljes munkának látszik bírónak lenni, ez egyébként többjüket elrettentette attól, hogy ebben a hivatásban gondolkodjanak.

Igyekeztünk olyan ügyet választani, amely egy tárgyaláson befejeződik, hogy a diákok és érdeklődők a vádirat ismertetésétől az ítélethozatalig teljes képet kapjanak a büntetőeljárás bírói szakáról és amely tárgyánál fogva tanulságul szolgálhat a fiatalok számára.

Összességében elmondható, hogy a program hasznosnak bizonyult, elsősorban a fiatalok felelősségtudatának alakításában: ösztönösen ráéreztek a büntetés büntetőjog által megfogalmazott céljára.

Tatabánya, 2015. február 5.