Dr. Czine Ágnes lett az Európai Jogi Szaktanácsadó Hálózat koordinátora

Dr. Czine Ágnest, a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának vezetőjét nevezte ki az Európai Jogi Szaktanácsadó Hálózat koordinátorának dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke.

Megbízatása 3 évre szól. Feladatai közé tartozik egyebek között a belső és a külső rendszer felépítése, a működési szabályzat és a munkarend kialakítása, a szaktanácsadók tevékenységének az irányítása, illetve a kommunikáció, a képzések és találkozók megszervezése. Munkáját ügyszakonként egy-egy, azaz négy koordinátor-helyettes segíti, hiszen országosan összesen 60 szaktanácsadó feladatát kell összehangolni. Ezekre a tisztségekre még 2013. november 5-e 15 óráig lehet jelentkezni.

A 7/2013. (VII. 22.) számú OBH utasítással új alapokra helyezett szaktanácsadói hálózat célja, hogy biztosítsa az uniós joggal kapcsolatos gördülékeny információáramlást, továbbá gyors és hatékony szakmai segítséget nyújtson a bíráknak a jogalkalmazásban.

 

Dr. Czine Ágnes az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett 1981-ben. Pályáját bírósági fogalmazóként a Szentendrei Városi Bíróságon kezdte, majd a Pesti Központi Kerületi Bíróságra került. A jogi szakvizsgát 1984-ben teljesítette. Kinevezett bíróként 1992-ben került a Budakörnyéki Bíróságra, melynek elnökhelyettese, majd elnöke lett. 1999-ben a Pest Megyei Bíróság, 2003-ban és 2009-ben pedig a Fővárosi Ítélőtábla büntető kollégiumának vezetőjévé nevezték ki. 2001-ben gazdasági büntetőjogi szakjogász másoddiplomát, majd 2012-ben Ph. D. doktori fokozatot szerzett, summa cum laude minősítéssel.
Számos uniós témájú - különösen büntető anyagi és eljárási vonatkozású - könyv, cikk társszerzője, szerzője. Publikált a bűnügyi együttműködés és a szervezett bűnözés témakörében is. Egyik kedvenc kutatási területe a tisztességes eljárás érvényesülése a bírói gyakorlatban. A büntetőeljárási jog kommentárának évek óta egyik szerzője, az Ítélőtábla Határozatok szerkesztője.
Az elmúlt 20 évben a büntető anyagi- és eljárásjogi törvény valamint több háttérjogszabály, továbbá a bíróságok büntető ítélkezéséhez kapcsolódó jogszabály véleményezésében vett részt.
Több szakmai rendezvényen volt előadó a Bíróképző Akadémián és a Magyar Igazságügyi Akadémián, valamint hazai és nemzetközi konferenciákon.
Több mint tíz éve a szakvizsga bizottság tagja. Évek óta büntető anyagi és eljárásjogot oktat a Károli Gáspár Református Egyetemen. 2005 óta részt vesz a Pázmány Péter Egyetem Deák Intézetében a másoddiplomás képzésben is.
Számos szakmai testület tagja, az Országos Bírói Tanács póttagja. 2006-tól az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesületének elnöke. 2009-től Európai Jogi Szaktanácsadóként segítette bírótársai munkáját, nemzeti trénerbíróként számos uniós képzésben működött közre.

Budapest, 2013. október 14.