Dr. Karácsony Mónika Emőke a Székesfehérvári Törvényszék büntető kollégiumvezetője

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2016. július 1. napjától 6 éves időtartamra Dr. Karácsony Mónika Emőkét nevezte ki ünnepélyes keretek közt a Székesfehérvári Törvényszék Büntető Kollégiumának kollégiumvezetőjévé. A kinevezési okirat átadását követően a Székesfehérvári Törvényszék elnöke, dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin, valamint a törvényszék szakmai és igazgatási vezetői köszöntötték az új kollégiumvezetőt. Egyúttal dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin a leköszönő kollégiumvezető, dr. Nyíri Zoltán áldozatos, lelkiismeretes kollégiumvezetői munkáját oklevéllel ismerte el.
 
Dr. Karácsony Mónika Emőke 2001. évben a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi egyetemi diplomát. 2001. szeptember 3-tól a Debreceni Városi Bíróság fogalmazója, majd – a szakvizsga letételét követően - 2005. április 1. napjától bírósági titkári kinevezést nyert. 
 
Munkája ellátása mellett illetve még jogi tanulmányait megelőzően folyamatosan mélyítette ismereteit egyéb, kapcsolódó tudományágakban is, így három szemesztert elvégzett a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán, 2004. évben a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán jogász-közgazdász másoddiplomát, majd az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében gazdasági büntető szakjogász másoddiplomát szerzett. Ez évben tette le jogi szakvizsgáját is. 
 
A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán 2006. évben (angol-magyar nyelvű képzésben) MBA Master of Business Administration menedzser és MBA Környezet Menedzsment szakképesítést szerzett. A Miskolci Egyetemhez való kötődése folyamatos, a tudományos életben aktív, 2005. évtől külső opponensként tevékenykedik a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának jogász-közgazdász hallgatói szakdolgozatainak bírálatában, 2002-2013. közt a Debreceni Discimus Üzleti Akadémián a marketing és a bírósági ügyvitel tantárgyakat oktatta. 2015. évtől kvalifikált business coach, 2016. évtől képzett mediátor.
 
A bírói munkát 2007. november 1. napjától a Berettyóújfalui Járásbíróságon kezdte meg büntető ügyszakban. 2013. április 15. napjától áthelyezéssel került a Székesfehérvári Járásbíróságra, referádája felölelte a büntetőjog valamennyi területét. 2016. februárjától igazgatási feladatokat is ellátott. Ugyanezen időponttól a Székesfehérvári Törvényszék másodfokú büntető fellebbviteli tanácsa mellett, kirendeléssel járt el.