Dr. Mányoki Zsolt emlékülés és emléktábla avatás a Szegedi Ítélőtáblán

A Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma „Dr. Mányoki Zsolt emlékülés” keretében emlékezet a Szegedi Ítélőtábla tavaly autóbalesetben elhunyt tanácselnök bírójára. Az emlékülés megnyitójában dr. Kemenes István, az ítélőtábla kollégiumvezetője elismerő szavakkal beszélt egykori munkatársáról, barátjáról.

„Dr. Mányoki Zsolt ítélőtáblai tanácselnök rendkívül széles kitekintésű, művel és sokoldalú civiljogász volt. A tág értelemben vett magánjognak csaknem valamennyi részterületére rálátással rendelkezett – egyik sem volt számára idegen –, és különösen az ítélkezési joggyakorlat, a jogesetek szinte lexikális szintű ismerete volt a fő erőssége. Az utóbbi mintegy két évtizedben – a Csongrád Megyei Bíróság Gazdasági Kollégiuma, majd a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma belső munkamegosztása folytán –elsősorban a csőd- és felszámolási jog szakavatott specialistájává vált. Számos határozata került közzétételre a szakmai folyóiratokban, melyek közül nem egy döntése precedens értékűvé vált. Ő volt a szerzője sok éven keresztül a szakvizsgára felkészülést elősegítő országos szakmai jegyzet felszámolási fejezetének, és e témakörben több publikációja is megjelent” - emelte ki dr. Kemenes István. Hozzátéve: ezért is választottak az emlékülés szakmai programjához a csőd- és felszámolási jog tárgyköréből rövidebb recenziókat.

Ezt követően szakmai előadások következtek.

Dr. Hámori Attila, az ítélőtábla elnökhelyettese – miután, akárcsak a többi előadó – megemlékezett dr. Mányoki Zsolt kiváló munkájáról, példamutató bírói és magánemberi tulajdonságairól „Az üzleti kudarc és fizetésképtelenség új megközelítéséről szóló Európai Uniós Bizottsági ajánlás és annak interpretálása” címmel tartott előadást. Dr. Gaálné dr. Jobbágy Ildikó az ítélőtábla tanácselnöke jogeseteket emelt ki a tag és a vezető tisztségviselő felelőssége köréből, dr. Tóth Beáta, a Gyulai Törvényszék tanácselnöke a vezető tisztségviselő felelőssége a felszámolási költségekért című előadását mondta el, míg dr. Török Judit, a Kúria Polgári Kollégiumának helyettes vezetője a csődlejárás aktuális kérdéseiről beszélt.

A szakmai előadásokat követően a Szegedi Ítélőtábla könyvtárszobájánál dr. Mányoki Zsolt családjának, a meghívottaknak, valamint a Szegedi Ítélőtábla dolgozóinak jelenlétében emléktáblát avatták fel a Szegedi Ítélőtábla volt tanácselnökének tiszteletére.  

Szeged, 2015. június 15.