Dr. Remes Zoltán bíró emlékére tanulmánykötet bemutatója Nyíregyházán

Bensőséges esemény színhelye volt 2015. február 23. napján a Nyíregyházi Törvényszék díszterme, ahol az Ítélőmesterség Dilemmái tanulmányok dr. Remes Zoltán bíró emlékére című tanulmánykötet bemutatójára került sor.

Dr. Nyakó Zsuzsanna a Nyíregyházi Törvényszék elnöke megnyitó beszédében a három éve, 40 éves korában, betegségben elhunyt kiváló fiatal bíró kollégánkra emlékezett. Dr. Remes Zoltán büntető bíró, és a Nyíregyházi Városi Bíróság elnökhelyettese volt, akinek szakmai tudását minden kollégája nemcsak bírók, hanem ügyvédek is elismerték. Ezt követően Dr. Remes Zoltán édesanyjának köszöntésére került sor, aki könnyeivel küszködve köszönte meg Zoli emlékének szeretet sugárzó ápolását.

A tanulmánykötet a két szerkesztő, Dr. Fázsi László a Nyíregyházi Törvényszék büntető tanácselnöke, jelenleg az OBH Bírósági Főosztályára beosztott bíró és dr. Elek Balázs a Debreceni Ítélőtábla tanácselnöke mutatta be.

A tanulmánykötetben 22 szerző tanulmányát olvashatják a büntetőjog, büntető eljárásjog és a bírói gyakorlat iránt érdeklődők. A tanulmánykötet szerzői között 10 szabolcsi bíró, bírósági titkár és fogalmazó is megjelenik.

A tanulmánykötet kapcsán a rendezvényen megjelent kollégák egy perces néma csenddel adóztak Dr. Remes Zoltán bíró úr, és a tavaly tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Bálint Tibor büntető tanácselnök úr emlékének is.

A megemlékezés köteletlen beszélgetéssel zárult a Törvényszék könyvtártermében. A remélhetőleg minden résztvevő számára emlékezetes példa nélküli esemény akár hagyományteremtő is lehet a Törvényszék életében.

Nyíregyháza, 2015. február 24.