Dr. Ribai Csilla az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese

Áder János köztársasági elnök – az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének javaslatára – 2015. június 15-ei hatállyal határozatlan időtartamra az OBH elnökhelyettesévé nevezte ki dr. Ribai Csillát. Az új elnökhelyettes kinevezésével már két elnökhelyettese van az Országos Bírósági Hivatalnak.
 
Dr. Ribai Csilla 1993. december 1-től bíró a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. 2000. május 15-től ugyanitt a Vagyonjogi Csoport csoportvezető bírája, 2008. június 1-től a Pesti Központi Kerületi Bíróság általános elnökhelyettese, majd 2012. november 1-től elnöke. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének felkérése alapján részt vett a Pp. Kodifikációs Munkacsoport munkájában, valamint a Magyar Igazságügyi Akadémia képzési programjaiban a polgári eljárásjog és a polgári anyagi jog területén. 2000-től részt vesz a fogalmazóképzésben, megbízott óraadó az Eötvös Loránd Tudományegyetem Polgári Eljárásjogi Tanszékén, valamint 2008-tól szakvizsga-bizottsági cenzor.
 
Fotó: KEH
 
A dr. Ribai Csillával készült interjút hamarosan olvashatják!