Dr. Sasvári Péter a Székesfehérvári Törvényszék civilisztikai kollégiumvezetője

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2016. február 1. napjától 6 éves időtartamra Dr. Sasvári Pétert nevezte ki ünnepélyes keretek közt a Székesfehérvári Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetőjévé.
 
A kinevezési okirat átadását követően a Székesfehérvári Törvényszék elnöke, dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin, valamint a törvényszék szakmai és igazgatási vezetői köszöntötték az új kollégiumvezetőt, akinek a pályázatát a törvényszék bírái csaknem egyhangúlag támogatták.
Dr. Sasvári Péter 1999. évben a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi egyetemi diplomát „cum laude” minősítéssel. 1999. július 1. napjától a Székesfehérvári Városi Bíróság fogalmazója, majd – a szakvizsga letételét követően - 2003. május 15. napjától bírósági titkára. Ez évben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Európa-jogi szakjogász diplomát szerzett, jeles eredménnyel.
 
A bírói munkát 2004. október 1. napjától a Budai Központi Kerületi Bíróság Vagyonjogi Csoportjában kezdte meg. 2008. április 1-jétől 2012. március 31. napjáig a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumában törvényszéki elsőfokú gazdasági peres ügyeket intézett, majd 2012. április 1. napjától visszakerült Székesfehérvárra. Ekkortól a Székesfehérvári Törvényszékre kirendelt járásbírósági bíróként tevékenykedik, törvényszéki elsőfokú polgári és gazdasági ügyekben jár el, emellett a kötelmi ügyeket tárgyaló polgári fellebbviteli tanács tagja is.
 
2014-2015. években a Fővárosi Ítélőtáblán – kirendeléssel – az árfolyamréssel és az egyoldalú szerződésmódosítással kapcsolatos szerződési kikötés érvényessége megállapítása iránti perek másodfokú elintézésében is részt vett előadóként. Képzett mediátor, 2015. évben a Mailáth György Tudományos Pályázat bíráló bizottságában a polgári szekció tagja. Aktív közreműködője a civilisztikai ügyszakba beosztott bírák, titkárok és fogalmazók képzésének.
 
Székesfehérvár, 2016. február 2.