Dr. Tárkány-Szűcs Babettet választották a Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezetének új elnökévé

2014. november 25. napján a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának székháza adott otthont a Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezet tisztújító taggyűlésének.

A taggyűlésen Dr. Czene Klára, a Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezetének elnöke beszámolt az elmúlt 4 év történéseiről, a taggyűlés megtárgyalta ezen túlmenően az elmúlt 4 évre vonatkozó gazdasági beszámolót is, amelyeket a jelen lévők egyhangúlag elfogadtak. A tájékoztató követően Dr. Czene Klára és a vezetőség több tagja is bejelentette, hogy a jövőben nem kívánja vezetőségi munkáját folytatni.

 A jelölőbizottság javaslatai alapján a taggyűlés egyhangú szavazással megválasztotta a megyei szervezet új vezetőségi tagjait, akik tagjaik sorából megválasztották a szervezet vezető tisztségviselőit.  

Mindezek alapján a Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezetét az elkövetkezendő 4 évben Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke vezeti, munkáját alelnökként Prof. Dr. Szabó Imre, a SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének vezetője és titkárként Dr. Telegdy Gergely, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája, a SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének tanársegédje segíti.

A vezetőség tagjaivá választották továbbá a fentieken túl Dr. Bartha Béláné Dr. Farkas Margit, közjegyző asszonyt; Dr. Czene Klárát, a Szegedi Törvényszék korábbi elnökét, a SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének címzetes egyetemi docensét, az Egylet megyei szervezetének leköszönő elnökét; Prof. Dr. Fülöpné Prof. Dr. Homoki-Nagy Máriát, az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszékének vezetőjét, az MTA SZAB Jogtudományi Szakbizottságának elnökét; Prof. Dr. Hajdú Józsefet, az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánját, az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének vezetőjét; Dr. Herényi Editet, Szeged Megyei Jogú Város aljegyzőjét; Dr. Juhász Tündét, a Csongrád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját; Dr. Kertész Józsefet, a Szegedi Ügyvédi Kamara elnökét; Dr. Kopasz Zsoltot, a Csongrád Megyei Főügyészség főügyészét, Dr. Lukács János dandártábornokot, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya.

 A választást követően Dr. Tárkány-Szűcs Babett megválasztott elnök megköszönte a korábbi vezetőségi tagok munkáját és hangsúlyozta, hogy az új vezetőség a korábbi nagyszerű kezdeményezések nyomdokain haladva, de mindazokat kibővítve többek között célul tűzi ki szekciók szakmai életének fellendítését, a helyi, városi csoportok tudományos tevékenységének kibővítését, az SZTE Állam- és Jogtudományi Karával fennálló jó kapcsolat kiszélesítését, a fiatal jogászok felkarolását és a megyében dolgozó jogászi hivatásrendek képviselőinek egymáshoz közelítését.

Szeged, 2014. november 26.