Drezdai Műszaki Egyetemi hallgatók látogattak a Szegedi Ítélőtáblára

A Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Tudományegyetem közötti együttműködés keretében január 23-án  Dr. Görög Márta egyetemi docens és a német Drezdai Müszaki Egyetem két mesterképzésben részt vevő joghallgatója, Zoé Raskaj és Florian Oest látogatást tettek a Szegedi Ítélőtáblán. A hallgatók a német egyetemen az alapképzés teljesítését követően mesterképzésben vesznek részt, ahol nemzetközi tanulmányokat folytatnak, ezen belül szerzői jog, szellemi alkotások joga és személyiségi jog területekre specializálódnak.

A német egyetem a közelmúlban kötött együttműködési megállapodást a Szegedi Tudományegyetemmel, melynek keretén belül két hallgató angol, illetve német nyelvű képzésben részesülhet az alma materben négy héten keresztül a választott témakörben. A külföldi csereprogram során hat 24 tanórás kurzuson vettek részt a hallgatók, melyet követően 3 választott tárgyból vizsgát is tettek. A témákat a személyiségi jog, szerzői jogvédelem, know how és a licencia szerződések körében határozták meg, a hallgatók érdeklődésének megfelelően. Az egyetemi tanulmányok mellett betekintést nyerhettek a diákok egy ügyvédi iroda életébe is, ahol a fent megjelölt szakterületű jogi ügyek is előfordulnak.

Ma a Szegedi Ítélőtábla elnöke, dr. Harangozó Attila és elnökhelyettese, dr. Hámori Attila valamint dr. Szeghő Katalin tanácselnök asszony fogadta őket. Dr. Hámori Attila ismertette a magyar bírósági rendszer felépítését, beszámolt a közelmúltban bekövetkezett változásokról és a bíróságok célkitűzéseiről. Ezt követően a bíróvá válás folyamatáról, a Nyitott Bíróság és a gyakornoki programokról egyaránt rövid tájékoztatást nyújtott. A hallgatók kérdéseit követően megtekinthették az ítélőtábla épületét.

Dr. Szeghő Katalin tanácselnök tájékoztatást adott a magyar bíróságok gyakorlatáról a hallgatók által tanulmányozott témakörökben, valamint a márciusban hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv által felvetett gyakorlati kérdésekről is beszámolt. A hallgatók kérdésére a legfontosabb személyiségi jogkörben előforduló ügytípusokból néhány gyakorlati példát is említett a témakörben jártas tanácselnök asszony. A diákok köszönetüket fejezték ki azért, hogy betekinthetteki a bírósági gyakorlati életbe.

Szeged, 2014. január 23.