A Drezdai Szociális Bíróság delegációjának látogatása a Fővárosi Törvényszéken

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Drezdai Szociális Bíróság hosszú évek óta kiváló szakmai kapcsolatot ápol egymással. Együttműködésük során egyik évben a Drezdai Szociális Bíróság, másik évben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság látja vendégül a másik bíróság delegációját. A magyar meghívásnak eleget téve idén 10 főből álló drezdai delegáció tett látogatást Budapesten 2016. szeptember 8. és 11. között. 
 
A szakmai napot a Fővárosi Törvényszéken szeptember 9-én tartották, ahol a résztvevő bíróságok egy-egy bírája tartott előadást.
 
Dr. Franka Lau, a Tartományi Szociális Bíróság bírája a megváltozott munkaképességű személyek német jog szerinti ellátásai témakörében tartotta prezentációját. Ismertette, hogy jogrendszerükben  megkülönböztetik a teljesen és a részlegesen megváltozott munkaképességű személyeket. A bíróság részéről különös hangsúlyt kap annak vizsgálata, hogy a biztosítottnak van-e lehetősége az egészségi állapotának megfelelő részmunkaidős állást vállalnia. Ennek során a bíróság figyelembe veszi a munkahely megközelítéséhez szükséges közlekedési adottságokat és a biztosított fizikai képességeit, valamint azt is, hogy a biztosítottnak milyen esetleges speciális személyes szükségletei vannak.
 
Dr. Fürjes Annamária, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája a munkavállalók kiküldetésének (posting) társadalombiztosítási és munkajogi alapkérdései témakörében tartotta meg előadását. Hangsúlyozta, hogy míg az európai uniós alapvető szabadságjogok által megteremtett jogintézmény társadalombiztosítási aspektusai rendeleti szinten nyertek szabályozást, addig a  kiküldetés munkajogi szabályai irányelvi szinten, a munkavállalók védelme érdekében alkalmazandó minimumstandardok meghatározása céljából, harmonizációs elvek mentén lettek rögzítve.
 
A szakmai megbeszélést követően a német delegáció tiszteletére dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke adott vacsorát, amelyen részt vett dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke és dr. Darák Péter, a Kúria elnöke is.
 
A szakmai programot követően kirándulást szerveztünk Veszprém megyébe, ahol a Zirci Apátság, a Veszprémi Bazilika és a Püspöki Palota mellett a Veszprémi Törvényszék épületét és az ott található Várbörtön Múzeumot is megtekintették a vendégek. 
 
 
Budapest, 2016. szeptember 13.