Egyetemi nyílt nap a Szegedi Ítélőtáblán

A Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kara közötti partnerségi kapcsolat jegyében a Szegedi Ítélőtábla otthont adott az egyetem egy rendezvényének.

A tudományegyetem jogi kara úgynevezett „nyílt nap” keretében a bíróságon fogadta a jogi pálya iránt érdeklődő középiskolás fiatalokat, akikhez több, a bírósági munka iránt érdeklődő egyetemista is csatlakozott. A 2014. február 7-én pénteken délután megtartott találkozón először Dr. Harangozó Attila, az ítélőtábla elnöke ismertette  a megjelentekkel az ítélőtábla munkáját, elemezte a bírói munka szépségeit és nehézségeit, majd a látogatok megtekinthették a bíróság épületét. A bátrabbak kipróbálhatták a bírói pulpitust is. Ezt követően a bíróság dísztermében Dr. Hámori Attila elnökhelyettes tartott előadást a bírói életpályáról. Dr. Hajdú József dékán nagyon hasznosnak ítélte a találkozót, és vázolta a további együttműködéssel kapcsolatos elképzeléseit.
 

Szeged, 2014. február 12.