Egyre többen választják a bírósági közvetítést Fejér megyében

2013. július 15-e óta van lehetőség a Székesfehérvári Törvényszéken bírósági közvetítőhöz fordulni. A folyamatban lévő peres jogviták békés úton való megoldása érdekében egyre többen keresik a törvényszék két jól felkészült, szakképzett bírósági közvetítőjét (mediátorát).

Sokan már a keresetlevélben jelzik, hogy kérik a közvetítői eljárás megindítását. Az ingyenes, gyors eljárásban már jóval az első tárgyalás előtt – vagy a per folyamán bármikor – létrejöhet a megállapodás akár heteken belül is. A kész megállapodást a bíróság a felek közös kérelmére soron kívül jóváhagyhatja. Az egyre növekvő népszerűségének nem csak költséghatékonysága az oka, hanem az is, hogy igen gyorsan befejezhető a jogvita, az esetleges hosszas és költségesebb peres eljárással szemben – a felek kölcsönös megelégedésére.

Az eddigi adatok szerint a Székesfehérvári Törvényszéken, a bírósági közvetítőhöz fordulók kb. 80% -a kötött megállapodást, a fennmaradó kb. 15% végződött keresettől elállással vagy eredményezte a peres eljárás leszünetelését. Elenyésző részben került sor a per folytatására.

Elsősorban a családjogi vitákban keresik a közvetítőket, de több megállapodás született már munkáltató és munkavállaló munkaügyi vitájában is. Jelentős eredményeket értünk el komoly, több évi pereskedést előrevetítő kötelmi jogviták megoldásában, vagy cégek közötti gazdasági peres viták megoldásában.

A bírósági közvetítőink rendszeresen visszajelzést kapnak a felektől, utólagos köszönő levelet, telefont, amikor elmondják például, hogy a közvetítői ülés óta újra beszélő viszonyban vannak egymással. De jelzett vissza olyan pár is, akik – mint mondták – a házasságuk eddigi hosszú évei alatt nem tudtak annyit beszélgetni, a problémáikat megbeszélni, mint a közvetítést követő hétvégén, természetesen ők is megállapodtak. E-mail-ben mondott köszönetet egy munkáltató, aki jelezte, ha máskor is adódik jogvitája feltétlenül a bírósági közvetítői eljárást szeretné igénybe venni.

Népszerű a közvetítés intézménye a gazdasági társaságok egymás közötti pereiben is, ahol pl. egy szavatossági perben jelentős költség, szakértői- és egyéb hosszadalmas bizonyítási eljárás mellőzhető egy bírósági közvetítő előtt kötött megállapodással. Más esetben, pl. egy szerződésen alapuló kötelmi jogvitában, a megállapodást követően továbbra is megmarad az üzleti kapcsolat a felek között.

Kiemelném még a jogi képviselők szerepét. Az ügyvédek nagy többsége igen pozitívan áll a bírósági közvetítés jogintézményéhez. Vannak, akik maguk ajánlják az ügyfeleiknek. A másik fél hozzájárulásával a jogi képviselő is részt vehet a közvetítői üléseken, mint ügyfele tanácsadója. Fontos tudni, hogy a 2014. március 15-én hatályba lépő új Ptk. szerint egyes pertípusokban a bíró kötelezheti a peres feleket, hogy menjenek el bírósági közvetítőhöz.

Megkönnyíti a bírósági közvetítőhöz fordulást az is, hogy a két közvetítőnk telefonon és e-mailen közvetlenül elérhető. Lehetőség van előzetesen telefonon bejelentkezni, időpontot egyeztetni a bírósági közvetítővel. A Székesfehérvári Törvényszék területén Dr. Bazsó Bernadett (30/30-77-098) és Dr. Kollárné dr. Varga Beáta (30/30-79-292) az Országos Bírósági Hivatal Elnöke által kijelölt bírósági közvetítő.
Mindenkinek ajánlom, hogy a pereskedés helyett válassza a párbeszédet.

Keresse a bírósági közvetítőket Fejér megyében is!

Tudjon meg többet a bírósági közvetítésről!

Bírósági közvetítők országszerte!

2013. szeptember 23.