Egységes szabálysértési csoport a Székesfehérvári Járásbíróságon

A Székesfehérvári Törvényszék elnöke, dr. Gerber Tamás, 2014. szeptember 15. napjától egységes szabálysértési csoportot állított fel a Székesfehérvári Járásbíróságon. Élve a Szabs. tv. 42./A §-ban foglalt lehetőséggel, a törvényszék területén a meg nem fizetett pénzbírság, helyszíni bírság elzárásra történő átváltoztatásával kapcsolatos eljárás lefolytatására a székhelyi bíróság illetékességét állapította meg. Az intézkedést ezen ügyek kiugróan magas száma, az ügyintézés és a létszámgazdálkodás hatékonyabbá tétele indokolta. 
 
A szabálysértési csoport felállítása szükségessé tette a törvényszék területén az igazságügyi alkalmazotti létszám megoszlásának átgondolását, és a státuszok feladathoz, leterheltséghez mért arányos újraosztását. Az elnöki intézkedés részét képezte az érintett állami szervekkel (rendőrkapitányság, járási hivatal) való kapcsolatfelvétel, a kizárólagos illetékesség megállapításával kapcsolatban felmerült gyakorlati problémák megoldása érdekében.
 
Az egységes szabálysértési csoport kialakítása a 2014. szeptember 5. napján megtartott rendkívüli vezetői értekezlet témája volt. Az értekezleten részt vett igazgatási és szakmai vezetők a csoport felállítását és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket egyhangúan támogatták.
 
Székesfehérvár, 2014. szeptember 5.