Együttműködés a Kormányhivatallal Székesfehérváron

Egyeztetést tartott 2016. március 17. napján a Fejér Megyei Kormányhivatal és a Székesfehérvári Törvényszék vezetése a 2016. július 1. napjától a közigazgatási perekben is érvényesülő elektronikus kapcsolattartás gyakorlati kérdéseiről. 
 
A megbeszélésen dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin, a Székesfehérvári Törvényszék elnöke köszöntötte a dr. Petrin László főigazgató vezetésével érkezett vendégeket és hangsúlyozta a társhatóságokkal fennálló rendszeres munkakapcsolat fontosságát.
 
A program szakmai részében Müllerné dr. Hradszky Erzsébet elnökhelyettes és Pereces Norbert informatikai osztályvezető, valamint a törvényszék kijelölt elektronikus kapcsolattartói ismertették a bíróság elektronikus ügykezelésének részleteit. A vendégek részéről pedig Rácskainé dr. Ács Beáta főosztályvezető, dr. Bráth Mária jogtanácsos és informatikus kollégáik igyekeztek megtalálni az elektronikus iratforgalom mindkét fél számára célravezető megoldásait.
 
A szakmai megbeszélés végén további igényként fogalmazódott meg a rendszeres együttműködés lehetősége, a várhatóan 2017. év elején hatályba lépő új közigazgatási perrendtartás, valamint a közigazgatási eljárás ezzel összefüggésben módosuló szabályainak gördülékeny alkalmazása érdekében.
 
 
Székesfehérvár, 2016. március 18.