Együttműködés a Nyitott Bíróság keretein belül Debrecenben

Az Országos Bírósági Hivatal által 2012 őszén indított Nyitott Bíróságok Programba elsőként kapcsolódott be a Debreceni Ítélőtábla és a Debreceni Törvényszék. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok minél tájékozottabbak legyenek a magyar jogrendszerben, tisztában legyenek jogaikkal és kötelességeikkel, még jobban megismerjék az igazságszolgáltatás munkáját és nem utolsó sorban a jogi pálya iránt érdeklődőket is segítse a pályaválasztásban. A program egyik részét képező bírósági perszimulációkon Debrecen középiskoláiból több száz diák vett már részt, a tárgyalások végén pedig a fiatalok felmerülő kérdéseire a bírók, az ítélőtábla és a törvényszék elnöke válaszolt. Olyan nagy az érdeklődés a program iránt, hogy a tervezett alkalmakkor be sem fért minden diák a Debreceni Ítélőtábla aulájába, illetve a Debreceni Törvényszék dísztermébe, ezért évente 2 alkalommal rendezünk ilyen „tárgyalást”.

A program másik részeként, az osztályfőnöki órákon a bírák, bírósági titkárok beszélgetnek a diákokkal a polgári illetve büntető jog őket érintő, érinthető kérdéseiről, pl: az internetes vásárlás, a drogfogyasztás, a falfirkálás, az alkoholfogyasztás, a verekedés jogi következményeiről.

Ugyanakkor az iskolák szívesen hozzák el a tanulókat a bíróságokra, hogy megismerjék az épületben és a tárgyalótermekben való viselkedés szabályait. A jogi pálya iránt érdeklődő diákoknak pályaorientációs előadásokon arra is lehetőségük van, hogy kötetlen beszélgetésen növeljék ismereteiket a jogi területen dolgozók munkájáról.

Az Ifjúsági Házat üzemeltető Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit kft. fontos feladatának tartja a debreceni fiatalok számára a jogi ismeretekhez való hozzáférés, segítségnyújtás biztosítását, nem véletlenül működik rendszeresen jogi tanácsadás évek óta az intézményben. A Debreceni Ítélőtáblával és a Debreceni Törvényszékkel való együttműködés által bővül az Ifjúsági ház szolgáltatásainak köre az intézménybe látogató középiskolai csoportok számára tartott információs és pályaorientációs előadások, alapvető jogi információk révén, amelyek az igazságszolgáltatásban dolgozó szakembereken keresztül közvetlenül jutnak el a fiatalokhoz. Az együttműködési megállapodásban foglalt szolgáltatások szorosan kapcsolódnak és részét képezik az Ifjúsági Ház 2015.november 27-én induló  „Teret nyitunk!”  -  középiskolai programcsomagjához.

Debrecen, 2015. november 30.