Együttműködési keretmegállapodás az Egri Törvényszék és a PPKE között

Az Egri Törvényszék és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara 2015. május 20-án együttműködési keretmegállapodást kötött gyakornokok fogadására. A bíróság részéről Dr. Nyiri Beáta elnök, míg az egyetem részéről Dr. Varga Zs. András dékán írta alá a szerződést, melynek értelmében a bíróság az egyetem által közvetített gyakornokok számára gyakorlati képzést szervez, a jogász, illetve más alap- vagy mesterképzésen részt vevő hallgatókat, mint gyakornokokat az előzetesen egyeztetett időszakban és létszámban fogadja.
 
Eger, 2015. május 29.