Együttműködési megállapodás az egységes jogalkalmazásért Szombathelyen

A Közigazgatási ügyeket tárgyaló bírák jelenlétében a május 9-i rész-kollégiumi ülésén került aláírásra az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium, a Szombathelyi Törvényszék, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszéke és a Kodifikátor Alapítvány között létrejött együttműködési megállapodás.

A megállapodás az egységes jogalkalmazás érdekében jött létre, mégpedig azért, hogy a regionális kollégium tagjai még inkább elmélyítsék a közjogi gondolkodást. Ezt indokolttá teszi az új Alaptörvény, amely közvetlenül a jogalkalmazásra is kihat.

Az együttműködés szerint a regionális kollégium és a Törvényszék az igazságszolgáltatási tevékenység, az egységes jogalkalmazás minél színvonalasabb ellátása érdekében elkötelezett a jogalkotási és a jogalkalmazási tevékenységek vizsgálatára irányuló kutatások támogatására, valamint azok eredményeit munkájában hasznosítani törekszik.

A megállapodással lehetőség nyílik arra, hogy a gyakorlati jogalkalmazói munka az aktuális elméleti jogalkotói kérdésekkel párosuljon, ez a minőségi, egységes jogalkalmazást szolgálja.

Az Alkotmányjogi Tanszék  és a keretében működő Kodifikátor Alapítvány vállalta, hogy a Regionális Kollégium tagjainak és a törvényszék munkatársainak közjogi jellegű írásait internetes folyóiratban közzéteszi.

Az együttműködő partnerek vállalták, hogy rendezvényeiken egymásnak részvételi lehetőséget biztosítanak. Az együttműködési megállapodást aláírásával látta el dr. Szőke Zoltán az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetője, dr. Andor Szabolcs a Szombathelyi Törvényszék elnöke és dr. Tilk Péter docens, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszékének vezetője, úgy is mint a Kodifikátor Alapítvány képviselője.

Ezt követően a rész-kollégiumi ülés szakmai kérdésekkel foglalkozott. Első napirendi pontként dr. Varga András ismertette a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiuma által készített összefoglaló vélemény fontosabb megállapításait az előzetes döntéshozatali eljárások kezdeményezéséről. Ennek során élénk eszmecsere alakult ki – mintegy továbbfejlesztve az összefoglaló véleménynek azon megállapításait, hogy az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését elutasító végzés indokolását milyen körben célszerű megvonni a véleményben kifejtettekkel szemben. Részletes megvitatásra került az országosan is nagy visszhangot kiváltó Luxemburgi Bíróság C-5/13. számú döntése, amely szombathelyi kezdeményezésre született a külföldi rendszámmal közlekedő gépjárművek vonatkozásában. Az ezzel összefüggő jogalkalmazási, jogértelmezési kérdések szintén vitát váltottak ki.

A második napirendi pontban pedig dr. Vilimszky Anna kollégiumvezető-helyettes ismertette a régióban a hatályon kívül helyezési gyakorlatot mind a törvényszéki, mind a kúriai vonatkozásban. Összefoglalóan megállapítható volt – szinte nem várt módon –, hogy nagyon jó a régió egyes közigazgatási és munkaügyi bíróságánál ez a mutató. Részletes elemzést készített a kollégiumvezető-helyettes a megvizsgált ügyekről, és az írásbeli előterjesztésen kívül diagramon is kimutatta a kollégiumi tagoknak az elemzés megállapításait.

Nagyon hasznos volt a Kúria kapcsolattartójának, Mudráné dr. Láng Erzsébet kúriai bírónőnek is az előadása, amely kapcsolódva a 2. napirendi ponthoz a Kúria legfontosabb, főként eljárásjogi jellegű ítéleteit elemezte, ismertette, megállapítva, hogy nincsenek olyan speciális kérdések, amely csupán a régióra lennének vonatkoztathatók.

A Vas Népe Onlineban megjelent tudósítás itt olvasható.

Szombathely, 2014. május 14.