Együttműködési megállapodás a Veszprémi Törvényszék és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között

2014. január 24. napján, pénteken délelőtt került sor a Veszprémi Törvényszéken dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, a törvényszék elnöke és Szauer István, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Veszprémi Tankerületének igazgatója részéről a „nyitott bíróságok” program keretében megkötött együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására.

A határozatlan időre kötött megállapodás célja, hogy a Tankerület illetékességi területén a KLIK által fenntartott intézményekben tanuló diákok életkori sajátosságaiknak megfelelően betekintést nyerjenek az igazságszolgáltatás munkájába, megismerkedjenek a magyar jogrendszerrel, annak működésével, hosszabb távon tájékozott, jogtudatos állampolgárokká váljanak.

Ennek keretében a programokban résztvevő bírák, titkárok és fogalmazók tematizált előadássorozatokon tájékoztatást nyújtanak a magyar igazságszolgáltatás rendszeréről, szereplőiről, az alapvető jogi fogalmakról, speciális jogi témájú előadásokat tartanak, ismertetik a középiskolákban a büntetőeljárás részleteit, a gyakori bűncselekmények esetleges büntetőjogi következményeit, valamint a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések szabályait, tájékoztatják a középiskolásokat a bírói, ügyészi életpálya részleteiről, részletes információkat nyújt a jogászi pályaorientáció lehetőségeiről, a fiatalkorú és a fiatal felnőtt diákokat érintő élethelyzetekhez kapcsolódó szabálysértési, munkaügyi, közigazgatási, polgári jogi szabályokról tájékoztatják a tanulókat, a diákok életkori sajátosságait figyelembe véve, gyakorlati tanácsokat adnak a fiataloknak arra vonatkozóan, hogy az igazságszolgáltatásban ügyfélként milyen jogok illetik meg, és milyen kötelességeik vannak.

Ezen felül:
a diákok lehetőséget kapnak a Törvényszék épületeinek bejárására, amelynek során megtekinthetik a tárgyalótermeket, és rövid tájékoztatást kapnak a bíróság szervezetéről, a bírósági eljárások rendszeréről,
a tizennégy éven felüli diákok a bírósági eljárás legfontosabb eseményén: egy bírósági tárgyaláson (vagy perszimuláción) vehetnek részt, majd azt követően a látottakat a tárgyalást vezető bíróval vagy bírósági titkárral megbeszélhetik,
a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vezetői által biztosított körben a tizennégy év feletti diákok számára a büntetés-végrehajtási intézet bemutatásra kerül, a tanulókat tájékoztatják a büntetés-végrehajtás szabályairól, a fogvatartás körülményeiről,
előzetes időpont-egyeztetést követően bejárható lesz a Törvényszék épületében található egykori „várbörtön”, a várbörtön és a büntetés-végrehajtás rövid történeti összefoglalásával.

Ízelítő a fenti programok „fiatalokra hangolt” címeiből:

„Jog a Való Világban”
„Jogász születik”
„A Jog árnyékában”
„Veled is megtörténhet”
„Éjjel-nappal bíróság”
„Börtöntitkok”

A megállapodásban résztvevők évenként, a tanévhez igazodóan értékelik a programok megvalósulását, eredményességét, ennek során egyeztetnek a program folytatásáról, további igényekről, lehetőségekről.

A megállapodás aláírását követően mindkét fél üdvözölte az együttműködés szorosabbra fűzését, valamint az egyes előadások szakmai előkészítéséhez nyújtott pedagógiai segítség intézményesítését. Ezen felül valamennyi érintett reményét fejezte ki aziránt, hogy a programok hathatós segítséget nyújtanak a diákokban meglévő, a bíróságtól mint ismeretlentől való gyakori szorongás feloldásához is.

Veszprém, 2014. január 24.