Együttműködési megállapodás a Veszprémi Törvényszék és a Veszprém Megyei Kormányhivatal között

A Veszprémi Törvényszék elnöke, dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit és Takács Szabolcs kormánymegbízott 2014. december 12-én a Veszprémi Törvényszéken együttműködési megállapodást írt alá. 
 
A Veszprémi Törvényszék és a Veszprém Megyei Kormányhivatal közötti szerződés a szakszerű és minőségi jogalkalmazás, valamint a jogi segítségnyújtás színvonalának folyamatos emelése érdekében született.
 
A törvényszék elnöke a megállapodás ünnepélyes aláírása alkalmából tartott sajtótájékoztatón kiemelte: 
 
„Az Országos Bírósági Hivatal elnökének stratégiai céljaival is összhangban áll, különös figyelemmel a magas színvonalú, hatékony ítélkezés követelményére, egyúttal fontos törekvésünk a bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése is. Ebben a tekintetben az elmúlt években az új bírósági igazgatás létrejöttével alapvető szemléletváltás következett be. A bírósági vezetők kötelessége, hogy kialakítsák azokat a kapcsolatokat, tárgyi, személyi feltételrendszert, amelyek a stratégiai célok elérését szolgálják. Ezekhez a célokhoz jól illeszkedik a hatékony és célszerű munkavégzés szempontjait szem előtt tartva az együttműködés. Az együttműködés általános érvényű lesz, azonban külön részletszabályok kerültek megállapításra az áldozatsegítés, jogi segítségnyújtás, panasznapi ügyintézés, pártfogó felügyelet és bírósági közvetítés vonatkozásában."
 
Ez utóbbit illetően elsősorban az alternatív vitarendezési eljárást biztosító jogintézmény népszerűsítése, az igazságügyi szolgálathoz forduló ügyfelek előtti ismertetése vonatkozásában mutatkozik meg. 
Ezeken a területeken az együttműködés különösen a közös szakmai információcsere, egymás munkájának kölcsönös segítése, a kormányhivatal, illetőleg bíróságok hatókörében megjelenő ügyfelek hatékonyabb kiszolgálása céljából jött létre.”
 
Az együttműködés szempontjából jó előjelként kiemelte, hogy már a megállapodás megszövegezésére is közös munka és együttgondolkodás eredményeként került sor. Hangsúlyozta továbbá, hogy az együttműködési megállapodás csupán tartalmi keretet biztosít; a további részletek megvalósítása a szerződés mellékletében megjelölt koordinátorok feladata lesz. Ezen felül beszélt arról is, hogy a szerződés 1.) pontjában foglaltak általános érvényű rendelkezését szem előtt tartva a jogi környezet esetleges változásaihoz is rugalmasan kell tudni alkalmazkodni. 
 
A kormánymegbízott örömét fejezte ki a megállapodás megkötése alkalmából, és hangot adott abbéli szándékának, hogy az együttműködést – az elért eredmények kiértékelését követően – további területekre is kiterjesszék a jövőben.
 
Veszprém, 2014. december 12.