Együttműködési megállapodás a Veszprémi Törvényszéken

2014. december 10-én a Veszprémi Törvényszék elnöke, dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit és Egyházi Andrea, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) Pápai Tankerületének igazgatója a „Nyitott bíróság” program keretében együttműködési szerződést kötött.
 
A határozatlan időre szóló megállapodás célja – az év elején a Veszprémi Tankerülettel aláírt szerződéshez hasonlóan –, hogy a Tankerület illetékességi területén a KLIK által fenntartott intézményekben tanuló diákok életkori sajátosságaiknak megfelelően betekintést nyerjenek az igazságszolgáltatás munkájába, megismerkedjenek a magyar jogrendszerrel, annak működésével, hosszabb távon tájékozott, jogtudatos állampolgárokká váljanak.
 
Ennek keretében a programokban résztvevő bírák, titkárok és fogalmazók tematizált előadássorozatokon
  • tájékoztatást nyújtanak a magyar igazságszolgáltatás rendszeréről, szereplőiről, az alapvető jogi fogalmakról,
  • speciális jogi témájú előadásokat tartanak, ismertetik a középiskolákban a büntetőeljárás részleteit, a gyakori bűncselekmények esetleges büntetőjogi következményeit, valamint a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések szabályait, 
  • tájékoztatják a középiskolásokat a bírói, ügyészi életpálya részleteiről, részletes információkat nyújt a jogászi pályaorientáció lehetőségeiről, 
  • a fiatalkorú és a fiatal felnőtt diákokat érintő élethelyzetekhez kapcsolódó szabálysértési, munkaügyi, közigazgatási, polgári jogi szabályokról tájékoztatják a tanulókat,
  • a diákok életkori sajátosságait figyelembe véve, gyakorlati tanácsokat adnak a fiataloknak arra vonatkozóan, hogy az igazságszolgáltatásban ügyfélként milyen jogok illetik meg, és milyen kötelességeik vannak.
 
Ezen felül:
  • a diákok lehetőséget kapnak a Törvényszék épületeinek bejárására, amelynek során megtekinthetik a tárgyalótermeket, és rövid tájékoztatást kapnak a bíróság szervezetéről, a bírósági eljárások rendszeréről,
  • a tizennégy éven felüli diákok a bírósági eljárás legfontosabb eseményén: egy bírósági tárgyaláson (vagy perszimuláción) vehetnek részt, majd azt követően a látottakat a tárgyalást vezető bíróval vagy bírósági titkárral megbeszélhetik,
  • a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet vezetői által biztosított körben a tizennégy év feletti diákok számára a büntetés-végrehajtási intézet bemutatásra kerül, a tanulókat tájékoztatják a büntetés-végrehajtás szabályairól, a fogvatartás körülményeiről,
  • előzetes időpont-egyeztetést követően bejárható lesz a Törvényszék épületében található egykori „várbörtön”, a várbörtön és a büntetés-végrehajtás rövid történeti összefoglalásával.
 
A megállapodásban résztvevők évenként, a tanévhez igazodóan értékelik a programok megvalósulását, eredményességét, ennek során egyeztetnek a program folytatásáról, további igényekről, lehetőségekről.
 
A megállapodás részleteiről a pápai iskolák igazgatóit a Tankerület 2015. januári ülésén a Törvényszék képviselői és a tankerületi igazgató közösen tájékoztatják. Ennek keretében  lehetőség lesz arra is, hogy az iskolák előzetesen jelezzék, a „nyitott bíróság” mely programjain kívánnak részt venni.
 
Veszprém, 2014. december 11.