Együttműködési megállapodás Zalában a bíróság és az igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó szervezetek között

A Nyitott Bíróság program az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által, az átlátható, nyitott igazságszolgáltatás jegyében indított rendezvénysorozat, elsősorban diákok számra. A kezdeményezés mottója: "Attól félsz, amit nem ismersz." A program keretében az iskolások osztályfőnöki órákon kapnak tájékoztatást a legalapvetőbb jogi ismeretekről, így többek között a hatalmi ágak elválasztásáról, az igazságszolgáltatásról, a bírói függetlenségéről, a bírósági szervezetrendszerről, a bíróságok igazgatásáról, a hatásköri és illetékességi szabályokról, a legfontosabb jogágakról, a polgári, a büntető és a közigazgatási perrel kapcsolatos alapvető rendelkezésekről, továbbá a perbeli jogokról és kötelezettségekről. A diákok a bíróságokon tárgyalásokat, ítélethirdetéseket láthatnak, megtekinthetik a bíróság épületét, látogatást tesznek könyvtárában, valamint perszimulációban vehetnek részt.  

Ezen programot szélesítette ki  Nyitott Igazságügy néven a törvényszék, illetve a Zala Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának kezdeményezése, melynek lényege, hogy a diákok gyakorlatiasabb módon, életszerű tapasztalatok révén jobban átlássák az igazságszolgáltatás rendszerét, tisztában legyenek cselekményeik súlyával és következményeivel.

A  kezdeményezéshez kapcsolódtak további szervezetek is. Ennek eredményeképpen 2015. január 21-én 10 órakor a Zalaegerszegi Törvényszéken dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék megbízott elnöke, Simon Attila bv. ezredes, bv. főtanácsos, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet intézetparancsnoka, Rigó Csaba Balázs kormánymegbízott (a Zala Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata képviseletében), Szukics Ferenc  r. dandártábornok, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott főkapitánya, illetve a Zala Megyei Főügyészség részéről Kis-Király Ervinné dr. helyettes főügyész aláírta az ehhez kapcsolódó együttműködési megállapodást. Ebben  a szerződő felek arra vállaltak kötelezettséget, hogy –  a szakmai munkán és kapcsolatokon túli keretben – részt vesznek a Nyitott  Igazságügy programban, és összehangolják tevékenységüket a sajtókapcsolatok, a jogi ismeretterjesztés, a tudományos, kulturális és a szerződő felek által egyeztetett más rendezvények, a megyei, városi, települési rendezvények, iskolai rendezvények, illetve a Múzeumok Éjszakája kapcsán.

Az aláírás pillanata: Simon Attila bv. ezredes, bv. főtanácsos, Kis-Király Ervinné dr. helyettes főügyész, Rigó Csaba Balázs kormánymegbízott és Szukics Ferenc r. dandártábornok, megbízott rendőrfőkapitány szignózza a szerződést

Az együttműködés keretében a felek vállalták többek között:
a)    Nyitott Igazságügy projekt kapcsán egy, a fiatalkorúak bűnelkövetéséhez kapcsolódó teljes eljárás-szimuláció megvalósítását, képi rögzítését.  Mindehhez erőforrásaik lehetőségéhez képest közösen biztosítják a megfelelő tárgyi, illetve személyi feltételeket, valamint - a programban részt vevő tanulók számára - intézményeik időszakos látogathatóságát;
/A szimuláció során az elkövetés pillanatától realista részletekkel, helyszíni                 bemutatókkal végigkövethető lesz egy bűncselekmény, bemutatva a rendőri                 intézkedés,     a kihallgatás, az ügyészségi vádemelés,  az áldozatsegítés, a mediáció,  a         bírósági     tárgyalás, illetve  a büntetés letöltése  elemeit./
b)    előzetes egyeztetés, illetve az oktatási intézmények részéről felmerült igény szerint közös rendezésű, illetve szervezésű előadásokat, valamint további per- és esetszimulációkat tartanak;
c)    igény esetén közösen  iskolai  jogi ismeretátadó, illetve bűnmegelőzési tájékoztató tevékenységet végeznek;
d)    részt vesznek pályaválasztási, illetve pályaorientációs tanácsadásban, az egyes érintett szervezetekhez kapcsolódó életpályák modelljének bemutatásában.

A felek a szerződés aláírását követően balról dr. Sorok Norbert törvényszéki megbízott elnök, Kis-Király Ervinné dr. helyettes főügyész, Simon Attila bv. ezredes, bv. főtanácsos, Szukics Ferenc r. dandártábornok, megbízott rendőrfőkapitány és Rigó Csaba Balázs kormánymegbízott.
            
A Nyitott Igazságügy programja - a tervek szerint - egy 2015-ös mintaprojekt tapasztalatainak összegzését követően  lesz majd elérhető az oktatási intézmények számára.
 

Zalaegerszeg, 2015. január 21.