Együttműködési megállapodást írt alá a Nyíregyházi Törvényszék a Nyíregyházi Ügyvédi Kamarával

A megállapodás ünnepélyes aláírására a Nyíregyházi Törvényszéken 2015. március 20. napján 8 óra 30 perckor került sor. A megállapodást a bíróság részéről Dr. Nyakó Zsuzsanna a Nyíregyházi Törvényszék elnöke, Dr. Szűcsné dr. Vida Ágnes a Gazdasági Kollégium vezetője, míg a Kamara részéről Dr. Halmos Tamás a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöke látta el kézjegyével. 
 
A kötetlen hangulatú rendezvényen mindkét fél képviselője kifejtette, hogy a két szervezet között eddig is szoros kapcsolat állt fenn, hiszen az ügyvédjelöltek képzésében korábban számos bíró közreműködött. Szakmai fórumokon, jogász rendezvényeken a párbeszéd a két szervezet között gyümölcsöző volt. 
 
A most aláírt szerződés célja a fenti párbeszéd intézményi megerősítése. Az együttműködési megállapodásban rögzítették a felek, többek között a Nyíregyházi Törvényszék gazdasági ügyszakában az ügyvédi fogadóórák rendjét. Újraszabályozták a bírósági épületekbe való belépés ügyvédekre vonatkozó előírásait. Az oktatás területén tovább mélyítették  a két fél között eredményesen funkcionálós együttműködést. Megerősítették szándékukat a szakmai konferenciák, fórumok közös megszervezése mellett.
 
Nyíregyháza, 2015. március 20.