Elektronikus kapcsolattartás kiterjesztése a bírósági eljárásokban

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 2016. július hó 1. napján hatályba lépett rendelkezései szerint a 2016. július 1. napján vagy azt követően indult polgári peres eljárásokban, valamint a csőd – és felszámolási eljárásokban a jogi képviselők, a közigazgatási szervek és a gazdálkodó szervezetek a bíróságokhoz beadványaikat kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő.
 
Az Országos Bírósági Hivatal, szoros együttműködésben a Belügyminisztériummal és az Igazságügyi Minisztériummal, valamint az irányításuk alatt álló szervezetekkel kialakította azon informatikai feltételeket, amelyek a bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartást biztosítják.
 
Az így kialakított informatikai rendszer folyamatosan biztosítja a bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartást.
 
Az e-perekkel összefüggésben a szükséges tudnivalókat itt elérhetik el.
 
 
 
Budapest, 2016. július 1.