Életutak – pályaképek: egy konferenciasorozat első állomása

Az „Életutak – pályaképek” című, a kúriai elnökök életútját és a korszakot bemutató konferenciasorozat első szakmai tanácskozását június 27-én, csütörtökön rendezték meg a Kúria dísztermében.

A Kúria és a Magyar Nemzeti Levéltár egy éve írt alá együttműködési megállapodást a levéltárban található hatalmas mennyiségű felsőbírósági iratanyag közös feldolgozására, bemutatására.

- Mindkét intézmény a múlt, a már megtörtént események feltárásával foglalkozik, ám ez a tevékenység a jövőre irányul. A közös szemlélet pedig jó alapja az eredményes együttműködésnek – mondta a konferenciát megnyitó beszédében Dr. Darák Péter, a kúria elnöke. Erre reagálva Dr. Mikó Zsuzsanna, az MNL főigazgatója elmondta: számukra a múlt kutatása nem csupán feladat, hanem kihívás is, hiszen a történelem során többször is sérültek vagy semmisültek meg iratok De – tette hozzá – pont ez egy történész-levéltáros feladata: a töredékekből összerakni a teljes történetet.

A konferenciával egy időben a Kúria történetét bemutató kiállítás nyílt a díszteremben. Ezen a levéltár dokumentumaiból, vagyis korabeli újságrészletekből, okiratokból, ítéletek részleteiből, szemelvényekből ismerhetjük meg az igazságszolgáltatás történelmének és működésének egy részletét.

A konferencián Túza Csilla, a MNL főlevéltárosa Galántai Fekete György életéről és munkásságáról, Bódiné dr. Beliznai Kinga egyetemi adjunktus, jogtörténész „Római fő Justitia székében” címmel Székhelyi (ifj.) Majláth György pályájáról, Dr. Zinner Tibor, jogtörténész, a Kúria nyugalmazott főosztályvezetője dr. Kerekess István életútjáról, Debreceni bíróból kúriai elnök címmel, végül pedig Katona Klára főlevéltáros, a Kúria 1945 és 1949 közötti dokumentumairól, a kutatás módszertanáról és az információ utáni nyomozásról tartott előadást.