Elismerés a Mailáth György tudományos pályázat nyerteseinek

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke Székhelyi Mailáth György országbíró emlékére 2015. július 16. napján két tagozatban (joghallgatói és bírósági) és négy szekcióban (polgári jogi, büntetőjogi, közigazgatási-munkaügyi és európai jogi, valamint bírósági általános igazgatási) tudományos pályázatot hirdetett.

A felhívásra összesen 59 dolgozat érkezett, amelyet 4 és 5 fős bíráló bizottságok értékeltek. A kiírás szerint a pályaműveket szekcióként külön joghallgatói és bírósági dolgozói tagozatban is díjazták.   

A pályázat nyertesei a 2015. december 11-12-én megtartott Consilium Peritorum rendezvényen dr. Handó Tündétől, az Országos Bírósági Hivatal elnökétől és dr. Gyarmathy Judittól, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesétől vehették át a díjaikat, továbbá fogadhatták a bíráló bizottságok szekcióvezetőinek az elismerését is.

A Mailáth György tudományos pályázat díjazottai:

A polgári jogi szekció joghallgatói tagozatában:

 • Első helyezett: Paja Gábor, a Szegedi Tudományegyetem joghallgatója „A devizahitelesek megsegítésére tett jogalkotói intézkedések” című pályamunkája.
 • Második helyezett: Kancsár Klaudia, az Eötvös Loránd Tudományegyetem joghallgatója „Az engedményezés új szabályai” című dolgozata.
 • Harmadik helyezett: Horváth Viktória, a Miskolci Egyetem joghallgatója „Az öröklési jogot érintő változások az új Ptk-ban” című dolgozata.

A polgári jogi szekció bírósági tagozatában:

 • Első helyezett: dr. Völcsey Balázs, a Fővárosi Törvényszék Országos Bírósági Hivatalba kirendelt fogalmazója „Az öröklési ügyekre irányadó joghatóság, az alkalmazandó jog és az európai öröklési bizonyítvány” című pályamunkája.
 • Második helyezett: dr. Májer Orsolya, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bírósági titkára „Gyermek meghallhatása a polgári perekben” című dolgozata.
 • Harmadik helyezett: dr. Rainer Lilla, Országos Bírósági Hivatalba beosztott titkár „A bírósági jogkörben okozott kár megtérítésének elméleti és gyakorlati kérdései” című pályamunkája.
 • Különdíjban részesült: Bagossyné dr. Körtvélyesi Mária, a Berettyóújfalui Járásbíróság bírája „A bírósági közvetítés a peres eljárások és a jó gyakorlatok tükrében” című dolgozata.
 • Különdíjban részesült: dr. Perlaki Adrienn, a Kecskeméti Járásbíróság titkára „A bírósági közvetítés a peres eljárások és a jó gyakorlatok tükrében” című pályamunkája.

A büntetőjogi szekció joghallgatói tagozatában:

 • Első helyezett: Hajdu Eszter Júlia, a Miskolci Egyetem joghallgatója „A gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos jogalkalmazási kérdések” című pályamunkája.
 • Második helyezett: Gábri Angéla, a Debreceni Egyetem joghallgatója, „Titkos információgyűjtés és titkos adatszerzés aktuális kérdései jogalkalmazói nézőpontból” című dolgozata.
 • Harmadik helyezett: Havasi Sára, a Károli Gáspár Református Egyetem joghallgatója „A fiatalkorúakkal szembeni szankcióalkalmazás sajátosságai” című pályamunkája.

A büntetőjogi szekció bírósági tagozatában

A bíráló bizottság ebben a szekcióban két dolgozatot is első helyezésre érdemesnek talált.

 • Első helyezett: dr. Czédli Deák Andrea, a Szegedi Törvényszék titkára „A törvényes vád, a védelemhez való jog és a jogerő összefüggései” című dolgozata.
 • Első helyezett: dr. Balogh Adrienn, a Miskolci Törvényszék titkára „A gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatosa jogalkalmazási kérdések” című pályamunkája.

A közigazgatási, munkaügyi és európai jogi szekció bírósági tagozatában:

 • Első helyezett: dr. Halmos Szilvia, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott titkár „Az ésszerű alkalmazkodás követelményére vonatkozó magyar munkajogi szabályok a nemzetközi és európai uniós jog tükrében” című pályamunkája.
 • Második helyezett: dr. Vörös Viktor, a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság titkára „Home Office/otthon dolgozás társadalomtudományi aspektusai – hogyan változtatja az egyén személyiségét, a családi és munkakapcsolatait – avagy nem mind arany, ami fénylik” című dolgozata.
 • Harmadik helyezett: dr. Dobáné dr. Madarász Arabella, a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság titkára „Munkajogi védőháló és szakadásai a régi és az új munkajogi szabályozás tükrében” című pályamunkája.
 • Különdíjban részesült: Péteri Andrásné, Zalaegerszegi Törvényszék ügyintézője „A főtanácsnok szerepe az Európai Unió Bíróságán” című dolgozata.

Bírósági általános igazgatási szekció bírósági tagozatában egy pályaművet díjaztak.

Harmadik helyezett: dr. Fazekas Ágota, a Gyulai Járásbíróság titkára „Új irányok az ítélkezésben: interdiszciplináris együttműködési formák a bíróság és a különböző hivatásrendek között” című pályamunkája.

Az első helyezettek 200.000 forint, a második helyezettek 150.000 forint, míg a harmadik helyezettek 100.000 forint díjazásban részesültek. A pénzjutalom mellé emléklapot is kaptak a szerzők.

A bíráló bizottságok elnökei és tagjai:

I. Polgári jogi szekció

Elnök:

Dr. Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője

Tagok:

Dr. Osztovits András, a Kúria bírája

Szilágyiné dr. Karsai Andrea, a Debreceni Ítélőtábla elnökhelyettese

Dr. Pecsenye Csaba, a Miskolci Törvényszék Polgári Kollégiumának vezetője

Dr. Sasvári Péter, a Székesfehérvári Járásbíróság bírája

II. Büntetőjogi szekció

Elnök:

Dr. Székely Ákos, a Kúria Büntető Kollégiuménak vezetője

Tagok:

Dr. Molnár Gábor Miklós, a Kúria bírája

Dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke

Dr. Kenéz Andrea, a Fővárosi Törvényszék bírája

Dr. Szurdi Béla, a Debreceni Járásbíróság elnöke

III. Munkajogi, közigazgatási jogi és európai jogi szekció

Elnök:

Dr. Tálné dr. Molnár Erika, a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának vezető-helyettese

Tagok:

Dr. Kalas Tibor, a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának vezetője

Dr. Demjén Péter, Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, az Észak-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium vezetője

Tománé dr. Szabó Rita, Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, az Észak-Magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettese

Dr. Németh Zoltán, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke

IV. Bírósági általános igazgatási szekció

Elnök:

Dr. Kékedi Szabolcs, az Országos Bírósági Hivatal Elektronikus Eljárások Főosztályának vezetője

Tagok:

Dr. Suba Ildikó, a Kúria főtitkár-helyettese

Dr. Zajácz László, az Országos Bírósági Hivatal Bírósági Főosztályának vezetője

Dr. Csullag Józsefné, a Szekszárdi Törvényszék elnöke

Budapest, 2015. december 17.