Elkészült az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2013. I. félévi beszámolója

Az Országos Bírósági Hivatal által kitűzött stratégiai célok mentén olyan szemléletváltás valósult meg a bíróságok igazgatásában, amelynek hatását már az ügyfelek is érzékelhetik.
 
A kiadvány célja, hogy az Országos Bírósági Hivatal munkáját felügyelő szervek tájékoztatása mellett az igazságszolgáltatás iránt érdeklődők számára is világos képet adjon a bíróságok jelenlegi helyzetéről. A beszámoló strukturáltan és tömören – mintegy leltárszerűen –, pontos számadatokkal alátámasztva tartalmazza az elmúlt félév feladatait, sarokpontjait és eseményeit.
 
A 2012-ben sikeresen elindított új programoknak köszönhetően – bár megsokasodtak a feladatok – a befektetett energia megtérülése már most érezhető. Ebben mind a bíráknak, mind pedig a bírák munkáját segítő igazságügyi alkalmazottaknak fontos szerepe van.