Elnöki irodák munkatársainak értekezlete a Miskolci Törvényszéken

A Miskolci Törvényszéken 2015. március 27-én megrendezésre került az elnöki irodák munkatársainak értekezlete. A megye területén található bíróságok elnökei mellett szolgálatot teljesítő alkalmazottak a fél napos rendezvényen megbeszélést tartottak a következő témakörökben:
 
Ilonkáné Pásh Éva és Molnár Gábor bírósági ügyintézők a szolgálati jogviszony létesítése, a szolgálati jogviszony tartalmából eredő jogok és kötelezettségek, bejelentési kötelezettségek, személyi nyilvántartás köre, valamint a szolgálati jogviszony megszüntetésének aktuális kérdései, Szilágyi Mária törvényszéki tisztviselő az elfogultsági kifogással és más bíróság kijelölésével kapcsolatos ügyintézés gyakorlata címmel tartott előadást. Kopasz Anita törvényszéki írnok ismertette az alapilletmény jellegűnek nem minősülő rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, valamint a lakáscélú támogatás gyakorlatát, míg Barna Adrienn törvényszéki írnok a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg igénylésének és engedélyezésének szabályait. Az igazságügyi alkalmazottak munkájának értékelését, a hivatali célra igényelt hivatali gépkocsi és saját jármű igénylést, valamint az intranet használatát mutatta be Boldi Andrea elnöki irodavezető. Dr. Csillám Katalin, a törvényszék elnökhelyettese, oktatásfelelős a bírák és igazságügyi alkalmazottak központi és regionális képzéséről, a jelentkezésekről tartott előadást.    
 
Miskolc, 2015. március 30.