Előadás a Miskolci Törvényszéken a devizahiteles nemperes eljárásokról

2015. július 6-án dr. Székely Zsófia, a Miskolci Járásbíróság bírósági titkára  összefoglaló előadást tartott a devizahiteles elszámolásokkal kapcsolatos nemperes eljárásról és a végrehajtási eljárásban felmerülő kérdésekről a Miskolci Törvényszéken titkárok és bírák részére. 
 
Az előadás aktualitását az adta, hogy a deviza alapú hitel- vagy kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés esetén a pénzügyi intézményeknek 2015. március 1. és 2015. április 30. között kellett megküldeniük a fogyasztók részére az elszámolást. Ha a fogyasztó a pénzügyi intézmény által a számára megküldött elszámolást vitatta, főszabály szerint a kézbesítésétől számított 30 napon belül írásban panasszal élhetett a pénzügyi intézmény felé. A panasz elutasítása esetén a fogyasztó a pénzügyi intézmény álláspontjának kézbesítésétől számított 30 napon belül vagy akkor, ha panaszára a pénzügyi szolgáltató 60 nap elteltével nem válaszolt, a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.
 
Aki pedig nem ért egyet a Békéltető Testület döntésével, annak hatályon kívül helyezését kérheti a bíróságtól polgári nemperes eljárás keretében a kézbesítéstől számított 30 napon belül. 
 
Ezekre a nemperes eljárásokra igyekszik a törvényszék megfelelően felkészíteni valamennyi kollégát, hogy zökkenőmentesen és határidőben történjen az ügyek feldolgozása. 
 
Miskolc, 2015. július 10.