Eredmények és tervek a Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás területén

Az OBH Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás Munkacsoportja 2013. július 2–án tartotta az első félévet lezáró utolsó ülését.
 
Az értekezleten a munkacsoport megtárgyalta és elfogadta a 2013. II. félévi munkatervet, amely kiterjed a gyermekközpontú igazságszolgáltatás júniusi nagy sikerű konferenciáinak megismétlésére, ezen keresztül pedig a bírák multidiszciplináris képzésének megalapozására.
 
A munkacsoport a gyermekek érdekeinek fokozott érvényesülése céljából a II. félévben is több jogszabály módosítási javaslatot készít elő. Ezek között szerepel a fiatalkorú terheltek elleni eljárások nyomozási határidejének lerövidítése, a 12-14 év közötti fiatalkorú vádlottak ügyeinek elbírálásában gyermekvédelmi szakember ülnök közreműködése, illetve polgári ügyekben a kiskorú részére az ügygondnok kirendelésének szabályaihoz kapcsolódó változtatás.
 
Ősszel a legnagyobb feladat a fiatalkorúak elleni eljárás időszerűségének és szakszerűségének átfogó vizsgálata lesz. Ennek érdekében országos felmérés készül. A munkacsoport azt szeretné megtudni, hogy a kizárólagos illetékesség megszüntetése beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket, alkalmas volt-e az ítélkezés felgyorsítására, és ezzel egyidejűleg a szakszerűség maximumának biztosítására.
 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium OBH részvételével működő Gyermekbarát Igazságszolgáltatás Munkacsoportja július 3-án tartotta az első félév utolsó ülését. A résztvevők megtárgyalták a gyermekbarát internet Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által kidolgozott jogalkotási tervét, valamint a Belügyminisztérium által elkészített, a szabálysértési ügyekben alkalmazandó közvetítői eljárás törvényi koncepcióját. 
 
A Munkacsoport eddigi legnagyobb eredményeként értékelhető a megelőző pártfogás jogintézményének kidolgozása, és a normaalkotás irányának meghatározása. A megelőző pártfogás célja a fiatalkorúak reszocializációja, a gyors, időszerű és hatékony hatósági reagálással a bűnismétlés megakadályozása.
 
A jogalkotás folyamata a fenti tárgykörökben megkezdődött, a közigazgatási egyeztetésre a nyár folyamán kerül sor, míg a törvények hatályba lépése 2014-ben várható.