Eredményes volt 2016 első féléve a Debreceni Törvényszéken

Egy év alatt 50 százalékkal csökkentette a Debreceni Törvényszék a két éven túli ügyek számát, így országosan a legjobban teljesített: 2015. május végén még 236 hosszabb pertartamú ügy volt, amelyből 2016. március végére 118 maradt. A Debreceni Törvényszék bírái a kiemelkedő eredmény érdekében 602 plusz tárgyalási napot vállaltak.
 
A két éven túli ügyek számának csökkentése az Országos Bírósági Hivatal Elnöke által meghirdetett „A Szolgáltató Bíróságokért!” elnevezésű program kiemelt ítélkezési feladata. Országosan mintegy 27%-al sikerült csökkenteni a 2 éven túli pertartamú ügyek számát. A program célja volt az is, hogy a folyamatban lévő ügyek se öregedjenek el, ezért az éven túli ügyek befejezésére is kiemelt figyelmet kellett fordítani.
A Szolgáltató Bíróságokért program kiemelkedő eleme volt még az ügyfélkapcsolatok rendezése, melynek keretein belül a Debreceni Törvényszék ügyfélkartát hozott létre, illetve ügyfélelégedettségi kérdőívet állított össze. Az ügyfélkarta a törvényszék működését teszi átláthatóbbá, az ügyfélelégedettségi kérdőív pedig a hatékonyabb működést alapozza meg.
 
2016 másik fontos eleme a „Fenntartható fejlődés program”, amely január 1-jén indult el, és három pilléren nyugszik. Az első pillér a magas színvonalú időszerű ítélkezés megvalósítását célozza, így fontos az eddig elért eredmények megtartása, az időszerűség és a hatékonyság további javítása. A 2016. augusztus 25-i pillanatfelvétel azt mutatja, hogy a 2 éven túli ügyek aránya a törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságokon jelentősen csökkent, polgári ügyszakban a folyamatban lévő ügyek 1,83%, amíg büntető ügyekben 2,65%, a közigazgatási és munkaügyi bíróságon 0,41%. Nőtt az egy éven belül befejezett ügyek aránya is. Járásbírósági szinten polgári ügyszakban 92%, büntető ügyszakban 73,64%, a közigazgatási és munkaügyi bíróságon 95,86%, törvényszék polgári ügyszakban 85,69%, és a kiemelkedő súlyú törvényszék első fok büntető ügyek esetén is 50% feletti. A legnagyobb tömegben érkező szabálysértési ügyek 90 napon belüli befejezésének aránya 92,27%.
 
A program második pillére az bírói – igazságügyi életpálya, ezen belül hangsúlyt kap annak elősegítése, hogy a Debreceni Törvényszéken minél több speciális szakismerettel rendelkező kolléga (szakjogász, Phd fokozat) legyen, képzésüket pedig eltérő munkarend biztosításával támogatja a törvényszék. 
Az idei első félév fontos eseménye volt az is, hogy a Debreceni Járásbíróság „Családbarát munkahely” címet kapott. A törvényszék bíróságai eddig is kiemelt figyelmet fordítottak munkavállalóikra: intézkedés született többek között a várandós nők, és a családanyák könnyített munkafeltételeinek biztosításáról, de a közösségi események szervezése - kirándulások, családi napok, nyugdíjas találkozók, mikulás ünnepség, gyerektábor - is kiemelt figyelmet kapott.
 
A program harmadik pillére az ügyfélkapcsolatok kommunikáció terén a már évek óta nagy sikerrel futó Nyitott Bíróságok program, melynek továbbfejlesztését is vállalta a Debreceni Törvényszék, ennek része lett újdonságként a Nyitott Bíróságok Éjszakája. Fontos feladat még a közvetítői eljárás és a tanúgondozási program hatékonyságának fokozása, illetve továbbra is nagy hangsúlyt kap a Debreceni Törvényszék külső kommunikációja.
 
A „Fenntartható fejlődés program” idei etapja t 2016. október 31-ig tart.
 
Debrecen, 2016. szeptember 2.