Évértékelő sajtótájékoztató a Győri Törvényszéken

A Győri Törvényszék elnöke a közelgő összbírói értekezlet kapcsán évértékelő sajtótájékoztatót tartott a helyi sajtó képviselői számára.   

Dr. Takács József a rendezvényen beszámolt a 2014. évi személyi változásokról, így arról, hogy Győr-Moson-Sopron Megye bíróságain jelenleg 354 fő dolgozik, ebből 88 fő bíró. Kiemelte a bírói életpálya modell fontosságát és ezzel összefüggésben utalt az igazságügyi alkalmazottak nagy mértékű fluktuációjára, amely a bírósági működés egyik legnagyobb problémáját okozza jelenleg. Ennek okát elsősorban abban látta, hogy az igazságügyi alkalmazottak fizetése nem versenyképes a piaci bérekkel, illetve a Megye speciális elhelyezkedéséből adódóan az ausztriai jövedelmekkel. Jelenleg zajlik a bírói életpálya modell kidolgozása központi szinten, amely megoldhatja ezt a kérdést is.

A bíróság működését illetően kiemelte a Megye gazdasági fejlődését, a kül- és belföldi migráció növekedését és ekként azt, hogy a Győri Törvényszéken csapódik le a gazdasági bűncselekmények döntő többsége.
A statisztikai adatokat illetően tájékoztatta a sajtót arról, hogy a Győri Törvényszék bíróságaira 2014. évben összesen 43.000 ügy érkezett, ami a 2013. évi 38.000 ügyhöz képest emelkedést mutat, ez az ügymennyiség az országosan érkezett 1.434.000 ügy 3,1 %-a. Az érkezett ügyekből 2014. december 31-én 9.500 volt folyamatban, a befejezett ügyek száma pedig 45.000 volt, így a 2014. év az ügyhátralék ledolgozását is jelentette.

A bíróságok időszerűségét illetően pozitív változásokról számolt be, így arról, hogy polgári ügyszakban első fokon – járásbírósági szinten - az ügyek 68 %-a hat hónapon belül befejeződik. A hosszú pertartamú ügyeket illetően hangsúlyozta, hogy az elhúzódás okának vizsgálata folyamatos intézkedést igényel a bírósági vezetők részéről. Az elmúlt év intézkedéseinek köszönhetően a Győri Járásbíróság büntető ügyszakában a folyamatban lévő két éven túli ügyek száma a korábbi 8,5 %-ról 2014. december 31. napjára 3,2 %-ra csökkent, a Soproni Járásbíróságon pedig 10 %-ról 4 %-ra, a Mosonmagyaróvári Járásbíróságon gyakorlatilag nincsen két éven túli ügy, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon pedig egy hosszú pertartamú ügy van folyamatban.    

Beszámolt a sajtó számára a Nyitott Bíróság programban való részvételről, hogy egyre növekvő számú iskolával működik az együttműködés a rendhagyó osztályfőnöki órákat,  perszimulációs gyakorlatokat illetően, ennek keretében 445 diák vett részt 2014-ben a bíróság valamely rendezvényén. Kiemelte a győri Széchenyi István Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás jelentőségét. Emellett bemutatta a sajtó képviselőinek a bíróság szélesebb körű megismerésének elősegítése jegyében az Országos Bírósági Hivatal által kiírt pályázatra elkészített, a Győri Törvényszék épületei képekben című kiadványt.

A 2015. év feladatai közül az ítélkezés időszerűségének további javítását, a jelentős migrációs folyamatra figyelemmel a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság személyi állományának bővítését és az új eljárási törvényekre való felkészülést emelte ki.     

Győr, 2015. március 20.