Ezredik diák a ”Nyitott Bíróság” programban Miskolcon

Nagy sikernek örvend az Országos Bírósági Hivatal által 2012. őszén az átlátható, nyitott igazságszolgáltatás jegyében hirdetett előadássorozat a borsodi középiskolákban.

A Miskolci Törvényszék területéről jelentkezett előadók /16 fő bíró és bírósági titkár/ az eltelt hónapokban 14 megyénkbeli középiskola 48 osztályában több, mint 1000 fő tanulónak tartottak már előadást. A programban részt vevő fiatalok továbbá ellátogattak a bíróságra, tárgyalást hallgathattak és perszimuláció keretében bírósági tárgyalást is eljátszottak.

A program keretében részt vesz a bíróság a hátrányos helyzetű tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő fogyatékos tanköteles és tankötelezettségen túl lévő fiatalok számára különleges bánásmódot biztosító, iskolarendszerű oktatásában is.

A meghirdetett program elérte célját: a fiatalok minél több ismeretet szereznek a bíróságról, az igazságszolgáltatás működéséről, a bírák munkájáról, az ítélkezésről, és ezáltal egy más szemszögből is megismerkedhetnek az ítélkezéssel.

A szervezeten és a bírói munkán túl, az előadások nagy hangsúlyt fektetnek az alapvető jogi ismeretek megszerzésére, a fiatalkori bűnözésre, az internet és ezáltal a facebook veszélyeire. Fontos, hogy a fiatalok alapvető jogi ismeretei bővüljenek, az alapvető jogi fogalmakkal tisztában legyenek az élet minden területén a későbbi könnyebb boldogulás céljából, hogy jogkövető, tudatosan gondolkodó, felelősségteljes döntéseket hozó felnőtté váljanak.

Miskolc, 2013. március 14.