Félidejéhez érkezett az új Ptk-ról szóló helyi képzéssorozat Győrben

2014. január 8-án kezdődött és 8 egymást követő pénteken – jelenleg is – tart a Magyar Igazságügyi Akadémia és az Országos Bírósági Hivatal központi oktatási terve szerinti, európai uniós finanszírozásból megvalósuló képzéssorozat, amely a Győri Ítélőtábla és a Győri Törvényszék, valamint a helyi bíróságok bíráit, titkárait és fogalmazóit hivatott felkészíteni a 2014. március 15-én hatályba lépő új Ptk. kihívásaira.

A résztvevők januárban a családjog, a társasági jog és a dologi jog területén bekövetkező új rendelkezésekről és a korábbiaktól eltérő szabályokról hallgattak előadásokat. A képzéssorozaton, melynek a Győri Törvényszék biztosít helyet, a következő négy pénteken többek között a kötelmi jog, a kártérítés és az öröklési jog kérdéseiről tanácskoznak a bírák.

Győr, 2014. február 03.