„Fiatalkorúak a büntetőeljárásban” címmel rendezett konferenciát a Szegedi Törvényszék

„Fiatalkorúak a büntetőeljárásban” címmel rendezett konferenciát a Szegedi Törvényszék 2014. április 25. napján a a Csongrád Megyei Kormányhivatal, a Csongrád Megyei Főügyészség, a Szegedi Ügyvédi Kamara, a Szegedi Ítélőtábla, valamint az illetékességi területéhez tartozó törvényszékek képviselőinek részvételével.

A konferencia elsődleges célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a fiatalkorú bűnözésre, mint egyre jelentősebb társadalmi problémára, és hogy együttgondolkodást indítson el e speciális személyi kör kapcsán megjelenő problémák kezelésére.
A konferencia másik célja volt, hogy a fiatalkorúak ügyeivel foglalkozó bírák és a társhatóságok képviselői megismerhessék az ezen speciális területtel foglalkozó szakemberek tapasztalatait és nagyobb rálátást szerezzenek a fiatalkorúak deviáns magatartását kiváltó tényezőkre, azok kezelésének lehetőségeire.

A konferenciát dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke nyitotta meg. A megnyitót követően „Deviáns személyiség vagy deviáns cselekedet? A serdülőkori deviáns viselkedés háttere” címmel dr. Kőrössy Judit, az SZTE BTK Pszichológiai Intézetének egyetemi docense tartott előadást, aki a pszichológus szemén keresztül mutatta be azon okokat, amelyek a fiatalkorúak esetében deviáns magatartásokhoz, többek között a bűncselekmények elkövetéséhez is vezetnek.

Dr. Hegedűs István, a Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának vezetője, A fiatalkorúakkal kapcsolatos ítélkezés tendenciáit, a fiatalkorúak büntetőügyeiben felmerülő sajátos problémákat és az ítélkezés  irányvonalait foglalta össze előadásában.

Ezt követően dr. Cseh Lívia, a Szegedi Járásbíróság bírája „A bizonyítási eljárás, a büntetés kiszabása és az ítéletszerkesztés egyedi szempontjai a fiatalkorúak büntetőügyeiben” című előadásában bemutatta a bizonyítási eljárás eltéréseit a fiatalkorúak büntetőeljárásában, így különösen a személyi körülmények feltárásának kiemelt szerepét, a bíróságnak a gyermekvédelmi hálózatban betöltött szerepét és a fiatalkorúak esetében alkalmazható, egyedi, nevelő jellegű intézkedéseket, valamint a fiatalkorú bűnelkövetők esetén alkalmazandó pedagógiai megközelítést igénylő kommunikációs technikákat is.

Dr. Borka Zoltán, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának megbízott osztályvezetője „Harmadlagos bűnmegelőzés a pártfogoltak körében” című előadásában bemutatta a pártfogó felügyelők munkáját, amelyet annak érdekében végeznek, hogy a fiatalkorú bűnelkövetők a jövőben jogkövető életutat járjanak be, és ne kövessenek el további bűncselekményeket.

Törzsök Tibor, bv. alezredes, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnokhelyettese „A fiatalkorúak nevelésére rendelkezésre álló lehetőségeket mutatta be a büntetés-végrehajtás során.

A konferenciát dr. Joó Attila, a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiuma vezetőjének előadása zárta, aki „A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás nemzetközi aspektusai” címmel a gyermekbűnözés különböző korokban és jogrendszerekben felmerülő problémáit és azokra az európai kontinentális, valamint az angolszász jogrendszerben adott eltérő válaszokat mutatta be, kiemelve a büntetőjog, mint végső eszköz szerepét az egyéb gyermekvédelmi megoldások mellett.

Szeged, 2014. április 25.