A Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium is részt vett az ELTE ÁJK Orientációs Napokon

Évek óta szoros kapcsolat fűzi a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumot az ELTE Állami és Jogtudmányi Karhoz; az egyetem hallgatói a „Nyitott Bíróság” program keretében rendszeresen látogatják a munkaügyi- illetve közigazgatási perek tárgyalásait, a kollégium vezetése pedig gyakran kap meghívást az egyetem különféle szakmai rendezvényeire.
 
Ez év szeptember 7-én dr. Vitál-Eigner Beáta kollégiumvezető-helyettes vett részt az ELTE ÁJK Orientációs Napok „Jogászi hivatások-beszélgetés gyakorló jogászokkal” rendezvényén. A kollégiumvezető-helyettes röviden vázolta az igazságszolgáltatás jelenlegi szervezetét, kiemelve a közigazgatási és munkaügyi bíróságok helyzetét, szerepét, különbíróságként történő működtetésük szükségességét. Részletezte a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok speciális feladatait, ezen belül a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumnak a magas szakmai színvonalú, hatékony ítélkezésben, a jogegység megteremtésében betöltött szerepét.
 
A beszélgetés érintette a bíróvá válás feltételeit, a bírói hivatás szépségét és nehézségeit, a tárgyalások menetét, de felidéztek néhány színesebb tárgyalótermi eseményt is. A résztvevők érdeklődéssel hallgatták az érdekesebb jogeseteket és jelezték tárgyalás-látogatási szándékukat.