Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium teljes kollégiumi ülése

A Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 2015. március 9-én tartotta idei első teljes kollégiumi ülését, valamint munkaügyi és közigazgatási részkollégiumi üléseit a Fővárosi Törvényszék új, Tölgyfa utcai épületében.

Dr. Majercsik Erika kollégiumvezető 2014. évi beszámolóját követően dr. Kalas Tibor, a Kúria Közigazgatási – Munkaügyi Kollégiumának vezetője a Kúria 4/2014. (VI. 23.) KMK vélemény utóéletéről, gyakorlati tapasztalatairól tartott előadást. Az ülésen részt vett dr. Tóth Kincső és dr. Stark Marianna kúriai tanácselnök, kapcsolattartó. A Kollégium tagsága előtt bemutatkozott dr. Rózsavölgyi Bálint, a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája, munkajogi területen a Kollégiumhoz kijelölt európai jogi szaktanácsadó.

Dr. Majercsik Erika kollégiumvezető prezentációs előadás keretében tájékoztatta a résztvevőket az Igazságügyi Minisztérium által kidolgozott és a Kormány 2015. január 14-i  ülésén elfogadott új Polgári perrendtartás koncepciójáról. Rédli Zsanett, a Fővárosi Törvényszék informatikusa többek között az új WEB Jogtár használatáról és az elektronikus ügyintézés működési mechanizmusáról tájékoztatta a résztvevőket, és szólt a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium intranetes felületének működéséről is.

A közigazgatási ügyszak részkollégiumi ülésén dr. Tóth Kincső kúriai tanácselnök előadásában azokról az utóbbi időben hozott fontosabb kúriai döntésekről beszélt, amelyek többek között a folyamatban lévő ügy fogalmával kapcsolatban, valamint idegenrendészet tárgykörben születtek.

Dr. Vitál-Eigner Beáta kollégiumvezető-helyettes asszony előadásában a Törvényszék hatályon kívül helyezési gyakorlatáról szólt,  melyben különös hangsúlyt kaptak az egyes pénzügyi perek (MNB-Pénzügyi Stabilitási Tanács).

Dr. Bögös Fruzsina bíró, európai jogi szaktanácsadó az Európai Unió Chartájának közigazgatási perekben való alkalmazhatóságáról tartott előadást. Dr. Robotka Imre bírósági titkár a közigazgatási szerv hallgatásával kapcsolatos titkári tevékenységről számolt be.

A munkaügyi szakág részkollégiumi ülésén dr. Stark Marianna kúriai tanácselnök a felmondások és az azonnali hatályú felmondások gyakorlatát vizsgáló kúriai joggyakorlat – elemző csoport összefoglalóját ismertette. A résztvevők ezt követően megvitatták a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságba történő beolvadásával kapcsolatos perjogi teendőket.

Dr. Szabó Anna bíró, az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat munkaügyi ügyszakos szaktanácsadója a 2014 novemberében Trierben megrendezett, nemek közötti egyenlőség európai uniós jogszabályozását érintő konferencia tapasztalatairól, valamint a legújabb európai bírósági döntésekről számolt be.

Budapest, 2015. március 13.