Gondnokoltak országos nyilvántartásával kapcsolatos tájékoztató

Tájékoztató a gondnokoltak országos nyilvántartásából való adatszolgáltatás iránti kérelmek díjfizetési kötelezettségéről

A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló 16/2014. (III. 13.) KIM rendelet (továbbiakban: rendelet) előírja, hogy a gondnokoltak nyilvántartásában kezelt adatok közvetett hozzáféréssel történő megismerése kizárólag díjfizetés ellenében történhet.

 Az adatkérők köréről a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: törvény) 7. § (1) bekezdése rendelkezik. Ennek megfelelően írásbeli kérelemre az kaphat felvilágosítást a törvény 3. § (1) bekezdés c)-e) pontjaiban szereplő adatokról, aki
a) az ehhez fűződő jogi érdekét igazolja vagy
b) az adat megismerésére és kezelésére törvényi rendelkezés alapján jogosult.

Az adatszolgáltatás díjának összegét a rendelet 17. és 21. §-a határozza meg.

Eszerint,
a) aki a gondnokoltak nyilvántartásában szereplő más személyről kér adatszolgáltatást (és a jogi érdekét igazolja) 6.000 Ft,
- az adat megismerésére és kezelésére törvényi rendelkezés alapján jogosult és saját magára nézve kér felvilágosítást, 3000 Ft,

b) aki az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában kezelt adatairól – saját magára nézve – kér adatszolgáltatást, 3000 Ft

adatszolgáltatási díjat köteles megfizetni.

Az  adatszolgáltatási díj megfizetésének módja:

A díjfizetési kötelezettséget postai készpénz-átutalási megbízással (csekken) az OBH  Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00319542. számú fizetési számlájára történő befizetéssel lehet teljesíteni. A díjfizetéshez csekk az Országos Bírósági Hivatal Országos Nyilvántartások Osztálya Országos Nyilvántartások Irodájában (1055 Budapest, Szalay u. 16.) ügyfélfogadási időben (hétfő: 9-13, csütörtök: 11-15), illetve a járásbíróságokon igényelhető.
A csekk igazoló szelvényét az adatszolgáltatás iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell.

 

A gondnokoltakkal kapcsolatos adatszolgáltatáshoz  szükséges nyomtatványok itt érhetőek el >>>