"Hangos pereken kívüli vitarendezés" címmel tudósított a Vas Népe Online a mediációs konferenciáról

Kőszeg - A konfliktuskezelés legkorszerűbb módszerét, a mediációt egyre több területen alkalmazzák a világban. Erről kívánt körképet adni a Jurisics-várban június 14-15-én rendezett Mediációs panoráma című, angol-francia-magyar nyelvű nemzetközi konferencia.

A bíróságokon túl sok az akta, lassú az ügymenet, sok esetben évekig húzódnak a magas költségű perek, amelyek mediációs eljárásban néhány hónap alatt rendezhetők volnának. A mediáció nem egy megállapodás-gyártó rendszer, hanem minőségi, saját akaratú egyezségek köthetők általa. Idő- és pénztakarékos megoldási módszer.  Helye van a büntetőjogban, a gazdasági jogban, a családjogban is. Például, mi van akkor, ha törvénykezési szünetben alakul ki egy vita a gyermekelhelyezésben? Már vannak arra példák, hogy képzett mediátorok egy hét alatt megoldották az ügyet.

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke megnyitójában utalt arra, hogy a konferencia helyszíne szakrális vidék, Szent Márton földje, aki a szomszédos Savariában született, alkalmas arra, hogy az ember elgondolkodjék, mit tett eddig és merre tart.

Ales Zalar Ljubjanából érkezett, és a Szlovéniában már fejlett mediációs kultúráról beszélt, amelyet a kereskedelemben és a családjogban kezdtek alkalmazni. Náluk a mediáció az igazságszolgáltatás része. Az állam hozzájárul, hogy a felek próbálják rendezni a vitájukat per nélkül. Ez a pozitív üzenet növeli a mediáció presztízsét. Felmérik, értékelik a helyzeteket, és minél hamarabb felajánlják a mediációt. Az esetek 40-60 százalékát viszik mediációs rendezésre.

-   Olyan bíróság kell, ahova több ajtón lehet bemenni. Kell egy peres kapu, egy mediációs kapu és egy alternatív vitarendezési kapu. Látunk majd hibrid megoldásokat, a mediációs és a bírósági munkában, ez fog jól működni. Ez a jövő bírósága - mondta Ales Zalar, aki korábban igazságügyminiszter volt.

- Problémák vannak, sok az eltérés az igazságügy szolgáltatásai és az ügyfelek igényei között. A jéghegy csúcsa a konfliktus látható  jogi  része, a felszín alatt elrejtett dolgok hatnak a felek viselkedésére   - mondta Béatrice Blohorn Brenneur mediátor (Európa Tanács, GEMME Europe vezetőségi tag), aki korábban bíróként dolgozott.  Ha a konfliktus résztvevői kimondják a gondjaikat, a feszültség eltűnik a kapcsolatból, újra meg lehet találni a belső békét. A hosszú távú cél az, hogy a társadalmi békéhez hozzájáruljunk, és ezt az egyének belső békéjén keresztül érhetjük el. Régen az édesanyák és a papok hallgatták meg az embereket, ma már a családon belül nem tudják megoldani a problémákat, sőt, ott van a konfliktusok legfőbb forrása. Amikor egy bíró megold egy jogi egyenletet és ítéletet hoz, lehet, hogy a konfliktusban résztvevők számára még nincs megnyugtató megoldás. Ebben van szerepe a mediátornak, hogy az egyén harmóniába kerüljön önmagával, a másik féllel. Franciaországban minden második ügyet sikerül mediációs útra terelni. A családjogban minden negyedik fél fogadja el a mediációt. (Ha nem, akkor a bírói békéltetés felé terelik.)

Dr. Parti Mónika bírónő (a konferencia  főszervezője) előadásában elgondolkodtató adatokat is sorolt: a bűnözők 50 százaléka visszaeső, 30 százalékuk többszörös visszaeső. Hatékony-e az igazságszolgáltatás? A megkérdezett bírák 78,8 százaléka ért egyet a mediáció büntetőjogi alkalmazásával. A visszaesési arány jóval kisebb a mediációban részt vetteknél.

Henzi Attila a pártfogói felügyeletnél dolgozó büntetőügyi mediátor 2007 óta szerzett tapasztalatai alapján a mediáció megjelenését a bírósági eljárás mellett ahhoz hasonlította, amikor a hagyományos orvoslás mellett megjelent az alternatív orvoslás.

-  A mediációnak nem feltétlenül a megállapodás a célja, hanem a valódi érzelmek és valódi szükségletek feltárása - mondta.

Ha a felek megértik egymást, képesek átértékelni a helyzetet. A mediáció célja a kommunikáció, a bizalom, az együttműködés felépítése. A bíróságon nem a jövőirányultság jellemző, ott a múltból eredő bizonyítékok alapján tárják fel az esetet, és nincs helye az érzelmeknek. A mediációban feloldható a konfliktus, a felek képesek egy békés, pozitív jövőképet rajzolni maguk elé.

A francia kereskedelmi bírósági mediáció alkalmazásáról beszélt Philippe-Roland Bertrand,  a Pau-i Fellebviteli Bíróság Tanácselnöke, aki három megyéért felel, ahol több mint húsz bíróság van.  Intézményrendszert alakítottak ki  együttműködve a kereskedelmi kamarával , mert a mediáció nem maradhat magára; bírákból, ügyvédekből, mediátorokból álló munkacsoport választja ki az ügyeket mediációra, havonta 10-15 ilyen eset van. Ezek 70 százaléka sikeresen megoldható.

László Gergely ügyvéd a hazai gyakorlatról beszélt: a gazdasági viták öt százaléka jut bíróságra, a többi peren kívül rendezhető. A mediáció nagyságrendekkel kevesebbe kerül, mint a bírósági eljárás, nyomós érv szokott lenni a közvetítés mellett, hogy így megspórolhatók a horribilis perköltségek. Különösen bankok érzékenyek erre a formára, és az építési és infrastruktuális projektek, hiszen a munka nem állhat le egy per miatt.

2013. június 17., Vas Népe Online, Merklin Tímea