Háromoldalú megbeszélés a Szombathelyi Törvényszéken a reintegrációs őrizettel kapcsolatos eljárásról

A Szombathelyi Törvényszék Büntető Kollégiuma 2015. április 1-jén háromoldalú megbeszélést tartott a Szombathelyi Országos Bv. Intézet és a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság képviselőinek részvételével.
 
A megbeszélésen részt vett dr. Varga Roland, a törvényszék elnökhelyettese, dr. Rácz József, a büntető kollégium vezetője, dr. Szabó Sándor, a bv. csoport vezetője, dr. Pup Csilla fellebbviteli tanácselnök, dr. Varsányi Gábor címzetes ítélőtáblai bíró,  továbbá dr. Füzi Erzsébet és dr. Szabó Erika törvényszéki bírók, bv. bírák.
 
A Szombathelyi Országos Bv. Intézet részéről részt vett az értekezleten Tóth Tamás bv. ezredes, az intézet parancsnoka, Krucsai Mária alezeredes, megbízott osztályvezető, Búzás Ákos büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő, valamint Dobosné Pelikán Renáta vezető nevelő.
 
Részt vett továbbá a megbeszélésen Soós Szabolcs rendőr-őrnagy, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Tevékenységirányítási Központjának osztályvezetője.
 
Az értekezleten részletesen ismertetésre és elemzésre kerültek a reintegrációs őrizettel kapcsolatos, 2015. április 1-től hatályba lépő jogszabályok, a 10/2015. (III.30.) BM rendelet, valamint a 6/2015. (III.30.) IM rendelet, amivel további négy rendelet módosítására került sor.
 
A Bv. törvény tervezett módosításait is figyelembe véve az értekezleten modellezésre került egy reintegrációs őrizet elrendelésével kapcsolatos ügy, az eljárás kezdeményezésétől, annak előkészítésén keresztül a bv. bíró döntéséig, valamint ezt követően az elrendelt reintegrációs őrizet ellenőrzésére, feltételeinek megváltoztatására és megszüntetésére is kiterjedően.
 
Az értekezlet foglalkozott az elektronikus távfelügyeleti eszköz telepítésének technikai feltételeivel is. 
 
Az értekezlet résztvevői megállapodtak abban, hogy a jövőben a reintegrációs őrizettel kapcsolatos eljárást érintően folyamatosan egyeztetnek a felmerülő problémákról.
 
Szombathely, 2015. április 1.